Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Deportacja

artykułu Streszczenie   według:Dora30     Autor : Dora30
ª
 
Deportacja jest to przymusowe usunięcie z terytorium państwa cudzoziemców, wynikające z uznania, że ich działalnośc jest szkodliwa dla danego kraju lub ich bezpieczeństwo jest zagrożone z jakichkolwiek przyczyn.
Wydalenie regulowane jest przepisami prawnymi danego państwa.
Deportacja jest zazwyczaj skutkiem złamania przepisów prawnych danego państwa lub skutkiem działań danej osoby, ocenianych przez władze państwowe jako zagrażające bezpieczeństwu publicznemu lub państwowemu. Może ona byc karą samoistną za wykroczenie lub byc przeprowadzona po odbyciu kary więzienia przez wydalanego.
Deportacja wykonywana jest przez zmuszenie danej osoby do opuszczenia terytorium państwa. Do tego momentu jest ona nadzorowana i ma ograniczone możliwości poruszania się. Zawyczaj od decyzji o wydaleniu nie przysługuje odwołanie.
Cudzoziemiec może zostac wydalony z Polski jeżeli:
- przebywa tu nielegalnie,
- został poprzednio wydalony z Polski i od tego czasu upłynęło mniej niż 2 lata albo 5 lat, jeżeli koszty wydalenia poniósł Skarb Państwa,
- nie posiada środków na pokrycie kosztów aktualnego pobytu,
- podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową czy inną działalnośc bez uzyskania wymaganego zezwolenia.
Cudzoziemcowi wyznacza się wówczas termin opuszczenia Polski, czasem również trasę i miejsce przekroczenia granicy. Decyzję o wydaleniu wydaje wojewoda właściwy
ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
W niektórych państwach deportacja może zostac zastosowana także wobec własnych obywateli po uznaniu, że ich działalnośc jest szkodliwa dla danego kraju.
Opublikowano dnia: 05 grudnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Jak się dowiedzieć czy data deportacji się skończyła? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    CZY PRZY DEPORTACJI ZOSTAJE,WBITA PIECZĄTKA O ZAKAZIE WJAZDU DO DANEGO KRAJU,CO JEŚLI JEJ NIE MA? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    CZY PRZY DEPORTACJI ZOSTAJE WBITA PIECZĄTKA DO PASZPORTU O ZAKAZIE WJAZDU,CO JEŚLI JEJ NIE MA? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    kiedy dana osoba może wrócić do danego kraju jeśli sama zgłosiła się o deportacje bo nie radzi sobie finansowo i ma małe dziecko. Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    chory psychicznie moze byc deportowany Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Jak długo trwa deportacja od wyroku? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.