Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Prawo Karne>Formy popełnienia przestępstwa

Formy popełnienia przestępstwa

książki Streszczenie   według:piotrek_ha     Autor : Piotr
ª
 
Formy popełnienia przestępstwa Formy popełnienia przestępstwa – w prawie karnym formy, w jakich może dojść do popełnienia czynu zabronionego, a z którymi ustawa wiąże odpowiedzialność karną. Formy stadialne i zjawiskowe 1. Formy stadialne – stadia zaawansowania, realizacji przestępstwa: - Przygotowanie, - Usiłowanie, - Dokonanie. Istota przygotowania sprowadza się do czynności mających stworzyć warunki do popełnienia określonego czynu zabronionego. Usiłowanie zachodzi wtedy, gdy sprawca w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje (art. 13§1 k.k.). Dokonanie następuje wtedy, gdy zrealizowano wszystkie znamiona ustawowe czynu. 2. Formy zjawiskowe – rola poszczególnych osób w dokonaniu przestępstwa, formy współdziałania osób: - Sprawstwo, - Podżeganie, - Pomocnictwo. Sprawstwo określone jest w art. 18§1 k.k. Wyróżniamy następujące formy sprawstwa: - Sprawstwo indywidualne, - Współsprawstwo, - Sprawstwo kierownicze, - Sprawstwo równoległe. Podżeganie polega na nakłanianiu innej osoby do dokonania czynu zabronionego. Pomocnictwo polega na ułatwieniu innej osobie dokonania czynu zabronionego.
Opublikowano dnia: 29 lutego, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.