Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Rodzaje przestępstw

książki Streszczenie   według:is2002     Autor : Kodeks karny
ª
 
1. ze względu na wysokość kary: - zbrodnia – czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat - występek – czyn za który grozi kara pozbawienia wolności przekraczająca miesiąc 2. z uwagi na skutek, przestępstwa dzielą się na: - materialne v działanie sprawcy v skutek tego działania. Wystąpienie obu tych elementów jest konieczne. Należą do nich kradzież, rozbój, zabójstwo, uszkodzenia ciała. - formalne – do jego popełnienia dochodzi przez samo działanie sprawcy, bez względu na skutek. Skutek może wystąpić i przestępstwo przez to nie staje się materialnym 3. ze względu na rodzaj winy sprawcy: - umyślne – umyślna wina sprawcy ( w postaci zamiaru bezpośredniego lub zamiaru ewentualnego) - nie umyślne – popełnione z winy nieumyślnej (w postaci lekkomyślności lub niedbalstwa) 4. ze względu na sposób zachowania się sprawcy: - popełnione przez działanie – polega na aktywnym zachowaniu się człowieka, na pewnym działaniu - popełnione przez zaniechanie – powstrzymanie się od aktywności, bierne zachowanie się, zaniechanie wykonania obowiązku, jaki w danej sytuacji prawo na człowieka nakłada 5. przestępstwa można także podzielić na: - zasadnicze – można wyodrębnić grupę przestępstw, przy czym jedno z nich odgrywa rolę zasadniczą, a pozostałe różnią się dodatkowymi cechami - kwalifikowane – przestępstwo posiadające takie cechy dodatkowe, które powodują, ze jest ono społecznie niebezpieczne od zasadniczego.
Kara za przestępstwa kwalifikowane jest też odpowiednio wyższa. - Uprzywilejowane – jest czymś odwrotnym niż kwalifikowane. Posiada takie dodatkowe cechy, które czynią je mniej niebezpiecznymi niż przestępstwo zasadnicze. Stąd też i kara za przestępstwo uprzywilejowane jest niższa a niżeli za zasadnicze 6. ze względu na sposób ścigania: - ściganie z urzędu – przez oskarżyciela publicznego najczęściej prokuratora. Należą do nich wszystkie poważniejsze przestępstwa - ściganie z oskarżenia prywatnego – należą do nich przestępstwa popełnione na szkodę jednostki, o nie wielkiej szkodliwości społecznej 7. ze względu na rodzaj dóbr chronionych przez prawo karne: - polityczne – skierowane przeciwko podstawom ustroju państwa, a sprawca działa z pobudek politycznych - pospolite – zalicza się wszystkie pozostałe przestępstwa. Wyróżnia się przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko wolności, przeciwko obyczajowości, przeciwko mieniu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i szereg innych.
Opublikowano dnia: 01 lutego, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.