Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Trybunał Stanu

książki Streszczenie   według:zaba     Autor : mj
ª
 
TRYBUNAŁ STANU: skład: przewodniczący (I prezes Sądu Najwyższego) 2 zastępców ( wybieranych przez Sejm),16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: wg.art.198 ponoszą: Prezydent, prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezesi Narodowego Banku Polskiego , Najwyższej Izby Kontroli ,członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby którym Prezes Rady Ministrów .powierzył kierowanie ministerstwem, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, Posłowie i Senatorowie w zakresie określonym. Ponoszą za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem. Kto może postawić w stan oskarżenia? Zgromadzenie Narodowe à Prezydenta (wnioskiem o pociągnięciu do odpowiedzialności) Prezydent lub 115 posłów à Prezesa Rady Ministrów., NBP, NIK-u. Komisja Śledcza à Prezesa NBP, NIK-u, Posłów, Senatorów , Naczelnego Dowódce. Sił Zbrojnych , Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. POSTEPOWANIE: 140 posłów Zgromadzenie .Narodowe.- I wniosek à Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej à Zgromadzenie Narodowe uchwala 2/3 głosów à Trybunał Stanu Trybunał Stanu jest dwuinstancyjny: I instancja- orzeka w składzie: przewodniczący i 4 członków Trybunału Stanu II instancja – przewodniczący i 6 członków Trybunału Stanu (z wyłączeniem tych z I instancji) ROZPRAWY przed Trybunałem Stanu są jawne. Może być jawność wyłączona .ze wzgl. na bezpieczeństwo Państwowe. POSTEPOWANIE. Kończy się wyrokiem: utrata czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach Prezydenckich, do Sejmu i Senatu, do Parlamentu .Europejskiego. oraz organów samorządu terytorialnego, zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji państwowych, pozbawienie mandatu poselskiego, utrata orderów, odznaczeń.
Opublikowano dnia: 29 marca, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.