Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>Zasada jawności postępowania

Zasada jawności postępowania

Strona internetowa Streszczenie   według:zuza123456    
ª
 

Zasada jawności postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne na każdym etapie. Są pewne ograniczenia jawności, ale wynikają one przede wszystkim z ochrony danych, które zastrzega sobie wykonawca. Jawność postępowania, to jawność każdego etapu postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, a więc jawność nie polega na tym, że możemy zapoznać się z ofertami przed ich otwarciem, ale z chwilą otwarcia ofert już one stają się jawnymi dla wszystkich uczestników czyli każdy uczestnik postępowania na danym etapie postępowania maże zapoznawać się w pełnym zakresie z dokumentacjom, która dotyczy zamówienia. Zasada jawności, to zasada powszechnej dostępności do tych dokumentów, informacji, które na danym etapie są już rozpatrzone, rozstrzygnięte. Art. 139 ust. 3 wskazuje, że umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji  publicznej, a więc umowy o zamówieniach publicznych są dostępne dla każdego. Każdy ma prawo zapoznania się z każdą umową o zamówienie publiczne na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Art. 96 ust. 4 jest jedynym ograniczeniem jawności w postępowaniu o zamówienia publiczne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawca zastrzegł sobie udostępniania tych informacji.

Opublikowano dnia: 07 czerwca, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    postepowanie przetargowe Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
  1. 1. zuzia65

    poważny błąd w treści artykułu

    Jeśli jest to komentarz z 7 czerwca 2008 to jestem oburzona! Art 96 ust 4 został uchylony przez art. 1 pkt 59 lit c ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 551). Jawność postępowania ogranicza art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

    0 Zagłosuj 8 lipca 2008
X

.