Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Prawo & Polityka>W razie konfliktu prawa międzynarodowego z prawem wewnętrznym

W razie konfliktu prawa międzynarodowego z prawem wewnętrznym

Strona internetowa Streszczenie   według:zuza123456    
ª
 

Które prawo ma pierwszeństwo w razie konfliktu prawa międzynarodowego z prawem wewnętrznym? Tutaj właśnie występują dwie zasady, a mianowicie zasada prymatu prawa wewnętrznego i zasada prymatu prawa międzynarodowego. W myśl zasady prymatu prawa wewnętrznego prawo międzynarodowe obowiązywać może na terytorium państwa tylko za jego zgodą i za jego wolą. Coraz większe uznanie zdobywa sobie pogląd, że normy prawa międzynarodowego w razie konfliktu mają pierwszeństwo nad normami prawa wewnętrznego.

Zasada prymatu międzynarodowego - w myśl której w razie konfliktów z prawem międzynarodowym państwo powinno dać pierwszeństwo regulacjom prawa międzynarodowego. Upowszechnia się również pogląd, że we współczesnym prawie międzynarodowym istnieją normy bezwzględnie wiążące tzn. normy, które państwo wiążą bez względu na czy państwo się na to zgadza czy nie np. normy zawarte w konwencjach o prawach człowieka. Jest to dodatkowy argument by mówić, że prawo międzynarodowe ma w dużym stopniu pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym
Opublikowano dnia: 22 maja, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.