Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

www.knf.gov.pl

Strona internetowa Streszczenie   według:abak3006    
ª
 
KNF to Komisja Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi w których skład wchodzą nadzorowane podmioty. Do zadań Komisji należy ponadto: a. podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;b. podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;c. podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;d. udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;e. stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;f. wykonywanie innych zadań określonych ustawami.Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.Od dnia 1 stycznia 2008 r. nadzór finansowy sprawowany przez Komisję Nadzoru finansowego obejmie także nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego sprawowany obecnie przez Komisję Nadzoru Bankowego.Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM.
Opublikowano dnia: 14 października, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Jak mam postąpić z windykatorem, z którym zawarłem umowę na odzyskanie długu w 2010 r. Termin umowy dawno minął a ja nie mogę z nim nawiązać kontaktu, unika mnie. Dług podobno odzyskał i nie płaci mi. Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    gdzie można złożyć skargę-reklamację na getin bank? ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    jak napisać reklamację do Getin banku na temat polisy na życie i dożycie? 16 sierpnia 2012
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    lista banków objętych gwarancjąKNF Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    lista banków z gwarancjaKNF Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    wykaz banków Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jak odzyskać odszkodowanie z AC. UNIQA towarzystwo oszukuje mataczy i wydluża w czasie żeby uniknąć należnej wyplaty Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.