Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Technologie I Internet>Kotliny Podkarpackie-Charakterystyka

Kotliny Podkarpackie-Charakterystyka

Strona internetowa Streszczenie   według:Irek    
ª
 
1.Położenie.
Między Wyżynami Polskimi,a Karpatami.Wydzielono:Kotlinę Oświęcimską,Bramę Krakowską i Kotlinę Sandomierską.
2.Klimat.
Łagodny,o cechach kontynentalnych.kraina ta należy do najcieplejszych regionów w Polsce.
3.Roślinność.
Region słabo zalesiony.Duże kompleksy leśne występują jedynie w Kotlinie Sandomierskiej na podłożu piaszczystym(Puszcze:Sandomierska i Solska)oraz na wschód od Krakowa(Puszcza Niepołomicka).
4.Wody.
region jest odwadniany przez Wisłę i jej Karpackie dopływy.Występują tu częste powodzie wiosenne i letnie.
5.Budowa geologiczna.
Zapadlisko przedgórskie wypełnione iłami i piaskami morskimi,na których zalegaja osady rzeczne.Liczne surowce mineralne:sól kamienna,gips,siarka,gaz ziemny,ropa naftowa.
6.Gleby.
Przeważnie bielice,brunatne i płowe.W południowej części Kotliny Sandomierskiej ciągnie się pas czarnoziemów.
7.Rolnictwo.
Uprawia sie pszenicę,żyto i ziemniaki.Rozwinięte warzywnictwo i sadownictwo.Hoduje się bydło i drób.
8.Rzeźba terenu.
Obszar równinny i falisty,otoczony wyraźnymi progami Pogórza Karpackiego i Wyżyn Polskich.Kotliny rozcięte przez Karpackie dopływy Wisły,między którymi występują płaskowyże.W Kotlinie Sandomierskiej znajdują się duże pola wydmowe.
9.Przemysł.
Zachodnia część Kotlin wykazuje silne powiązanie z GOP-em(przemysł energetyczny,chemiczny i elektromaszynowy oraz górnictwo).We wschodniej części Kotlin uwarunkowany istnieniem bazy surowcowej(siarki,gipsu,gazu ziemnego i soli kamiennej).Rozwinięte także przetwórstwo tych surowców oraz przemysł elektromaszynowy i środków transportu.
10.Turystyka.
Najatrakcyjniejsze są miasta,w których występują cenne zabytki i inne obiekty kulturowe.Największym ośrodkiem jest Kraków.pozostałe ośrodki to :Baranów Sandomierski,Sandomierz,Oświęcim,Wieliczka.
Opublikowano dnia: 02 czerwca, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    śmierdzisz? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Jakie są większe rzeki i jeziora kotliny sandomierskiej Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    wiecej o karpatach gzie sie znajdujom Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.