Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Polonistyka (czasopismo)

artykułu Recenzja   według:Skorpion1975     Autor : Danuta Knysz-Rudzka
ª
 
POLONISTYKA, czasopismo dla nauczycieli języka polskiego, wydawane od 1948, początkowo w Łodzi, od 1952 w Warszawie, najpierw jako kwartalnik, od 1949 jako dwumiesięcznik, na zlecenie Mininsterstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (następnie Ministerstwa Oświaty i Wychowa­nia) przy współpracy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Pismo było redagowane przez J. Z. Jakubowskiego, a od 1976 do 1985 przez S. Fryciego; nawiązuje do tradycji pisma „Polonista". Pismo informuje nauczycieli o aktualnym dorobku naukowym w dziedzinie językoznawstwa, teorii i historii literatury, analizuje programy i podręczniki, publikuje artykuły metodyczne, prezentuje doświadczenia nauczycieli (częste konkursy), informuje o bieżącym życiu literackim, omawia krytycznie współczesną twórczość literacką, przynosi poradnik bibliograficzny. W zespole redakcyjnym i w kręgu bliższych współpra­cowników skupia badaczy i krytyków literatury, językoznaw­ców, specjalistów w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, wyróżniających się nauczycieli-polonistów; z pismem związa­ni byli w różnych okresach m. in. J. Baculewski, P. Bagiński, H. Bartnicka, K. Budzyk, J. S. Kopczewski, J. Kulczycka-Saloni, M. Knothe, J. Krzyżanowski, Z. Libera, J. Nowak-Dłużewski, E. Sawrymowicz, W. Słodkowski, L. Słowiński, A. Szlązakowa, J. Termer, B. Wieczorkiewicz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie "Literatury Polskiej" (1985).

Opublikowano dnia: 02 marca, 2012   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.