Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Teoria I Krytyka>Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku

Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku

książki Recenzja   według:Skorpion1975     Autor : praca zespołowa
ª
 
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku" (OLP), wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, wydawane od 1965, początkowo w Warszawie, od 1971 w Krakowie. Opracowywane zespołowo przez przedstawicieli wszystkich środowisk polonistycznych pod kierunkiem redakcyjnym doświadczonych historyków literatury (m. in. S. Pigoń, J. Krzyżanowski, K. Wyka, Z. Szweykowski, Cz. Zgorzelski, H. Markiewicz, J. Kulczycka-Saloni, B. Zakrzewski, M. Janion, A. Hutnikiewicz), jest pracą popularnonaukową o przeznaczeniu głównie dydaktycznym, nawiązującą do publikacji "Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej" (1906-23) i dawniejszych przedsięwzięć tego typu ("Złota przędza poetów i prozaików polskich" 1884-87, "Obraz literatury polskiej w streszczeniach i celniejszych wyjątkach" 1898). Trzonem OLP są hasła osobowe, zawierające monograficzną charakterystykę twórczości pisarza wraz z danymi biograficznymi, bibliografię jego dorobku, wykaz opracowań i wypisy (poezje, fragmenty utworów powieściowych, nowelistyka, dramaturgia, publicystyka). Każda seria opatrzona jest obszernym wstępem historycznoliterakim i bibliografią ogólną okresu, omówieniami programów i dyskusji literackich, życia teatralnego, i innych zjawisk (piśmiennictwo ludowe i regionalne, literatura dla dzieci i młodzieży, czasopiśmiennictwo literackie itp.), ponadto - tablicami synchronicznymi i bogatą dokumentacją ikonograficzną. W doborze haseł główną uwagę skupiono na pisarzach zapomnianych i mało znanych. Z planowanych 21 do 1980 wydano 10 tomów dzieła.

(źródło: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Komitet redakcyjny pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego, od 1976 Czesława Hernasa. Warszawa 1984. Autor hasła: Jan Wojnowski)
Opublikowano dnia: 02 sierpnia, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.