Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Adam i Ewa

książki Recenzja   według:Spencer42     Autor : ...
ª
 
Adam i Ewa - wg biblijnej Księgi Rodzaju (I Księgi Mojżeszowej) pierwsi ludzie, (choć wg niektórych niebiblijnych interpretacji Ewa, kobieta stworzona z żebra w Księdze Rodzaju 2,21 nie jest tą samą kobietą, która została stworzona w Księdze Rodzaju 1,27, czyli wg tej interpretacji Adam byłby pierwszym mężczyzną, ale Ewa drugą kobietą. Adam i Ewa przeciwstawili się woli Boga zrywając owoc z Drzewa Poznania Dobra i Zła. Za ten grzech Bóg ukarał ich wygnaniem z ogrodu i przekleństwem: wobec Adama, reprezentującego przyszłą ludzkość, Bóg postanowił: "W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz" (Rdz 3,17-19); kobieta nadto została obarczona trudami brzemienności, bolesnością narodzin oraz dominacją męża. Przez ten czyn obarczyli całą ludzkość grzechem pierworodnym.Synami Adama i Ewy byli Kain i Abel, a także Set, którego potomkiem został Noe. O innych potomkach nic konkretnie nie wiadomo. Adam według Biblii żył 930 lat."Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz i dał mu na imię Set. A po urodzeniu Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I umarł" (Rdz 5,3-4)
Opublikowano dnia: 14 maja, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika Spencer42

More
X

.