Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Religia>Pierwszy list Świętego Jana Apostoła

Pierwszy list Świętego Jana Apostoła

artykułu Recenzja   według:Waleria     Autor : Św.Jan
ª
 
Święty Jan, jako jedyny z Apostołów, umarł śmiercią naturalną dożywszy późnej starości. Jest autorem Ewangelii oraz trzech listów, jak również Apokalipsy. Pierwszy list Św.Jana Apostoła nie ma formy właściwego listu ponieważ brak w nim adresu, pozdrowień na początku i na końcu oraz imienia autora. W rzeczywistości jest jednak listem, Autor używa takich zwrotów, jak: 'piszę wam' oraz nazywa czytelników dziećmi.
We wspomnianym pierwszym liście Św.Jan zaświadcza nam, że widział, słyszał i dotykał Jezusa oraz, że od Jezusa pochodzi życie wieczne ponieważ jest On Synem Bożym. Św.Jan wraz z apostołami chce byśmy tak jak oni mogli mieć uczestnictwo w życiu wiecznym a wtedy ich radość będzie pełna. Aby to osiągnąć przekazuje nam nowinę, którą usłyszał id Jezusa. Głosi ona, że Bóg jest światłością i obca jest mu ciemność. Jeżeli chodzimy w ciemności, nie mamy współuczestnictwa z Bogiem, natomiast jeżeli chodzimy w światłości, mamy współuczestnictwo a krew Jezusa oczyszcza nas z grzechu.Wszyscy jesteśmy grzeszni. Kłamiemy, jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, jeżeli jednak wyznajemy nasze grzechy, sprawiedliwy Bóg odpuści je nam. Św.Jan ostrzega nas abyśmy nie grzeszyli, a jeśli zgrzeszymy, mamy u Boga swojego orędownika. Jezus Chrystus wstawi się za nami u Ojca, ponieważ jest On ofiarą przebłagalną za grzechy nasze i całego świata. Ten zna Boga, kto zachowuje Jego przykazania. Właśnie po tym poznajemy, że trwamy w Nim.
Św.Jan stwierdza, że nie pisze nam o nowym przykazaniu bo przykazanie to jest znane od dawna, jednak dzięki Jezusowi nabrało nowego znaczenia. Jest to przykazanie miłości, które objawia się w miłości bliźniego. Nie żyje w światłości ten, kto nienawidzi brata swego.
W dalszym ciągu listu ukazuje jaki powinien być stosunek chrześcijan do świata. Wyraża to słowami: poznaliście Boga i ze względu na Jego imię dostępujecie odpuszczenia grzechów. Jesteście mocni, zwyciężyliście Złego bo nauka Boża trwa w was. Nie należy miłować świata ani tego co na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia (w tych trzech pożądliwościach skupia się wszelkie zło w świecie i w człowieku) nie pochodzi od Ojca.
Świat przemija wraz z pożądliwościami, a kto wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
Pojawiło się wielu głosicieli błędnych nauk, których Św.Jan określa słowem antychryst. Wyszli oni spośród chrześcijan, lecz nie mają z nimi nic wspólnego.Poznać ich po tym, że zaprzeczają, że Jezus jest Mesjaszem. Kto nie uznaje Syna, nie zna też Ojca. Trwamy w Synu i Ojcu jeżeli zachowujemy to, co słyszeliśmy od Apostołów. Za to, według obietnicy, otrzymujemy życie wieczne. Nie potrzebujemy nauczania od nikogo, ponieważ podczas chrztu i bierzmowania otrzymaliśmy dary duchowe, które wiodą do prawdy. Ponieważ uznajemy, że Bóg jest sprawiedliwy, uznajemy również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Boga.
Ojciec obdarzył nas wielką miłością ponieważ zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Wiemy, że gdy Bóg się objawi, będziemy do Niego podobni bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
Grzech jest bezprawiem. Jezus objawił się po to, aby zgładzić grzechy. Kto trwa w Nim, nie grzeszy.Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła.
Mamy się wzajemnie miłować ponieważ przeszliśmy ze śmierci do życia. Kto nie miłuje braci, trwa w śmierci.
Miłość Jezusa do nas dopełniła się tym, że oddał za nas swoje życie. My także zobowiązani jesteśmy oddać życie za braci, jak również dzielić się wszystkim co posiadamy. Należy miłować nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą.
Przykazanie Boże nakazuje nam wierzyć w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa oraz wzajemnie się miłować.
Nie powinniśmy dowierzać każdemu duchowi ze względu na to, że pojawiło się wielu fałszywych proroków. Rozpoznajemy ich po tym, że duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Duch antychrysta nie uznaje tej prawdy. Większy jest ten, który jest w nas od tego, który jest w świecie. Oznacza to, że my zwyciężymy.
Bóg jest miłością. Ponieważ każdy, kto miłuje, pochodzi z Boga, powinniśmy miłować się wzajemnie.Miłość Boża do nas objawiła się tym, że zesłał nam Syna Jednorodzonego na świat, abyśmy dzięki Niemu mieli życie. Bóg pierwszy nas umiłował. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Jeżeli ktoś mówi: 'Miłuję Boga' a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Nie może miłować Boga, którego nie widzi, jeżeli nie miłuje brata, którego widzi. Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. Nie są one ciężkie do spełnienia.
Tym, co zwyciężyło świat, jest nasza wiara, która wskazuje, że Jezus jest Synem Bożym. Przyszedł na świat w wodzie i krwi, o czym zaświadcza Duch Św.
Ufamy, że Bóg wysłuchuje wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
Szatan nie ma władzy nad tym, kto narodził się z prawdziwego Boga, dlatego powinniśmy strzec się fałszywych bogów.
Opublikowano dnia: 25 lipca, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
  1. 1.

    ;p

    przydatne ;)

    0 Zagłosuj 4 maja 2011
X

.