Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

"Ewangelie Gnostyckie"

książki Recenzja   według:Agryppina     Autor : Elaine Pagels
ª
 
Ewangelie Gnostyckie Elaine Pagels to naukowa próba analizy licznych ewangelii gnostyckich, tzw. apokryfów, czyli ksiąg opisujących początki chrześcijaństwa, które nie weszły jednak w skład kanonu biblijnego. Praca zawiera w sobie fragmenty słynnych pism, znalezionych w Nag Hammadi (Egipt) w 1945 roku takich jak: Apokryf Jana , Ewangelia Marii Magdaleny , Ewangelia Tomasza , Ewangelia Filipa, Apokalipsa Piotra i inne.
Szczególnie wart jest przeczytania rozdział, traktujący o podziale chrześcijan na dwie grupy: ortodoksyjną (dzisiejszy KRK) i gnostycką (od gr. gnosis - wiedza, samopoznanie ), które swoim istnieniem wywołały falę burzliwych emocji kościołów pierwszego i drugiego wieku a''propos początków chrześcijaństwa jak i "prawdziwych" nauk Jezusa. Ogromny wysiłek ówczesnej hierarchii kościelnej, mający na celu wyplenienie wszelkiej "herezji", doprowadził do tego, iż wcześniej poza pismami ortodoksyjnymi mało kto zdawał sobie sprawę z istnienia odmiennej "postaci" chrześcijaństwa, jaką byli wówczas gnostycy. Wszelkie religijne polemiki gnostyków dotyczące natury Boga czy Syna Bożego miały swoje podłoże społeczne i polityczne; zapewniały, np. że nie ma jednego "biskupa" jak jednym jest Bóg (papież), bowiem każdy jest godny napić się z źródła prawdy, jaką jest nauka Chrystusa, a tym samym staje się "wtajemniczonym" i równym pozostałym wiernym. Kolejnym z poróznień był spór o zmartwychwstanie Jezusa: gnostycy wykluczali Jego dosłowne "zmartwychwstanie", gdyż postrzegali to bardziej w aspekcie duchowym niż cielesnym. Oprócz tego, książka opisuje jak znaczącą była rola kobiet w życiu społeczności.
Gnostyk głosi, iż ..."gdy człowiek pozna siebie samego i Boga, który jest ponad prawdą, to będzie zbawiony..." ( Pagels Elaine: Ewangelie Gnostyckie. Wyd . PURANA, Wrocław 2007, s. 170). I to także stało się przyczyną sporów.
Zachęcam do lektury:)

Opublikowano dnia: 07 listopada, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.