Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Filozofia>Geneza nazwy i ramy czasowe Oświecenia

Geneza nazwy i ramy czasowe Oświecenia

artykułu Recenzja   według:Aave3     Autor : Katarzyna Droga
ª
 
Oświecenie - nazwa prądu nawiązuje do metaforyki światła. Poznanie następowało za pomocą oświeconego umysłu. Światło poznania rozpraszało mroki zabobonów i niewiedzy.

Nazywano je też wiekiem rozumu i wiekiem filozofów, w Europie datuje się na koniec XVII wieku i trwa do końca XVIII wieku. Natomiast do Polski prąd oświeceniowy dotarł w 40. latach XVIII wieku i utrzymywał się do lat 20. XIX w.

Można uściślić te daty, dzieląc Oświecenie w Polsce na trzy fazy:

Faza wczesna – 40. lata XVII wieku do 1764 roku – koniec czasów saskich
Faza dojrzała 1764-1795 – czasy stanisławowskie – lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
Faza schyłkowa – 1795-1822 – czasy postanisławowskie – do wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

Ważne wydarzenia w okresie Oświecenia w Polsce

  • 1764 – koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
  • 1768–1772 – konfederacja barska i I rozbiór Polski (1772)
  • 1788-1792 Sejm Wielki, inaczej Sejm Czteroletni, na którym zawieszono zasadę liberum veto, a uchwalono Konstytucję 3 Maja (1791)
  • Konfederacja targowicka (1792) – spisek magnacki zawiązany w celu obalenia reform Sejmu Czteroletniego i konstytucji 3 maja 1791 i II rozbiór Polski (1793)
  • 1794 – powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski (1795). Polska ostatecznie zniknęła z mapy Europy, Polacy nie przestali jednak walczyć o swoją wolność.
  • Do Warszawy wkroczyły wojska napoleońskie (1806), a w roku 1807 utworzone zostało Księstwo Warszawskie (pozostające w sojuszu z Francją).
  • 1815 – utworzenie Królestwa Polskiego, połączonego unią personalną z Rosją, z carem jako królem.
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Co to jest geneza epoki Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    ramy czsowe oświecenia w europie Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.