Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Kwiatki św. Franciszka

książki Recenzja   według:Aave3     Autor : nieznany
ª
 
Kochał, żył, działał i mówił jak Chrystus – tymi słowami papież Pius XII określił świętego Franciszka z Asyżu.

Kwiatki św. Franciszka to zbiór opowieści o świętym Franciszku z Asyżu, o jego życiu i nauce, przekazanych przez anonimowego autora - prawdopodobnie jednego z uczniów Franciszka. Zostały najprawdopodobniej spisane od końca XIII wieku do II połowy XIV wieku. Poznajemy Kwiatki w tłumaczeniu Leopolda Staffa, i choć mają zupełnie inną wymowę niż, np. Legenda o św. Aleksym – są także swoistą legendą hagiograficzną - umartwianie ciała.

Tytuł nawiązuje do symbolicznej mowy kwiatów. W średniowieczu uważano, np. fiołki za symbol pokory, a białe stokrotki, lilie i róże – za symbol czystości i niewinności. Słowo „kwiatki” oznacza tu cnoty franciszkańskie wartości określające postawę franciszkańską. Legendy propagują nowy ideał świętego, co w dobie kryzysu średniowiecznego Kościoła miało wielkie znaczenie. Chodziło nie tylko o słuchanie słowa Bożego, ale też życie zgodne z nakazami Ewangelii. Św. Franciszek nawoływał do życia bez troski o jutro, bez gromadzenia dóbr materialnych, do życia według przykazań Bożych, do miłowania człowieka, świata i natury, do służenia ludziom z oddaniem, co potwierdzał własnym przykładem..


Kwiatki nie realizują w pełni schematu żywotu świętego, bowiem nie są one pełną biografią św. Franciszka. Posiadają natomiast trójdzielność kompozycji: Pieśń słoneczną, obrazki z życia św. Franciszka i cuda pośmiertne, a są to elementy hagiograficzne. Główny bohater opowiadań stanowi na pewno wzór godny naśladowania, a co ważniejsze wzór ponadczasowy, bliski nawet człowiekowi współczesnemu. Oto główne zręby nauki św. Franciszka:

Wszechogarniająca miłość. Miłość jest podstawą do wiary. Jest to miłość do każdej istoty żywej jako dziecka Bożego. Jest to miłość do „brata-ciała”, i dlatego wyklucza udręczenie, umartwienie cielesne. Jest to też miłość do chorych i cierpiących, miłość pełna poświęceń, którą widać w opowieści o Franciszku i trędowatym. Miłość rozdawana otaczającemu światu jest w tym ujęciu miłością do Boga - jego stwórcy.

Radość. Wyrazem radości, pojęcia kluczowego w filozofii św. Franciszka jest Pieśń słoneczna. Radość wynikająca z faktu istnienia, z piękna świata, z miłości, postu, z trudu pracy i zwykłych obowiązków. Radości takiej uczy Franciszek swoich braci, przypominając mękę Chrystusa.


Ubóstwo to ideał św. Franciszka zgoła inny niż w przypadku św. Aleksego. Franciszek chce być ubogi, aby być wolnym. Owszem św. Franciszek był synem bogatego włoskiego kupca Bernardone i zrezygnował z dóbr materialnych, które mógł posiadaćW Kwiatkach często jest zwany Świętą Biedaczyną, gdyż nie chciał mieć nic - lecz nie dla pokuty, nie dla umartwień, lecz dla jedności z ubogimi dla pokonania chciwości, dla idei, że człowiek jest wolny i szczęśliwy, tylko wtedy gdy posiada tyle ile jest mu niezbędne do życia. Ktoś, kto ma wiele - martwi się o swój majątek, jest jego niewolnikiem. „Zostaw wszystko I pójdź za mną” mówił Chrystus i tę ideę propagował święty Franciszek.
Postać św. Franciszka, głównego bohatera „Kwiatków”, to postać szlachetna zaprzyjaźniona z dziećmi ptakami i kwiatami Słynne są jego kazania do zwierząt ryb i ptaków. Wart uwagi jest motyw czystej miłości do siostry Klary, nawrócenie trzech zbójców, opieka nad trędowatym, liczne nauki o tym, że Bóg znaczy miłość.

Do podstawowych wartości franciszkańskich należą więc
: pokora, miłosierdzie, ubóstwo, miłość do Boga i wszelkiego stworzenia, poczucie harmonii z przyrodą i walka w obronie tych ideałów.

Opublikowano dnia: 26 listopada, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.