Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Filozofia renesansu

Praca naukowa Recenzja   według:MsExtra18    
ª
 
 1. Erazm z Rotterdamu- humanista, publicysta, wybitny znawca antyku:
  • Pochwała głupoty- najsłynniejsze dzieło, w którym głosił potrzebę reformy kościoła
  • zwalczał głupotę i obyczaje klerów
  • źródłem zła jest niewiedza
  • człowiek rodzi się dobry
  • krytyka wojen
  • zwolennik irenizmu (postawa życzliwości, kwestie sporne należy rozwiązywać poprzez porozumienie)
 2. Nicolo Machiavelli- historyk, polityk
  • Książę
  • istnieją dwa sposoby walki (jeden zgodny z prawem, drugi zwierzęcy- na podstawie lwa[siła i odwaga] i lisa[spryt]
  • cel uświęca środki
  • polityka nie ma nic wspólnego z moralnością
  • podstęp i przemoc to najskuteczniejszy instrument sprawowania władzy
  • władca powinien budzić strach
  • machiawelizm- doktryna dotycząca sprawowania władzy; celem najwyższym jest dobro państwa w imię stanu; dopuszcza się zbrodnię, podstęp i zdradę
 3. Tomasz Morus (Mor)- polityk, przedstawiciel myśli angielskiej
  • Utopia- idealny ustrój, którego życie było zgodne z naturą, nie było pieniędzy
  • teoria idealistyczna zakładająca pewną doskonałość, lecz niemożliwa do zrealizowania
 4. Giordano Bruno- włoski filozof, przedstawiciel humanizmu i filozofii przyrody
  • Bóg jest nieskończony
  • panteizm- Bóg jest w każdej stworzonej rzeczy
  • religia jest odmianą filozofii a praktyki religijne to zabobon, który zrodził się z ignorancji
  • symbol postawy racjonalistycznej i odwagi w poszukiwaniu prawdy
 5. Galileusz Galilei
  • Zmierz to, co da się zmierzyć i spraw by to, czego nie da się zmierzyć, dało się zmierzyć
  • zasady metodologiczne:
  • przyrodoznawstwo- ma charakter empiryczny; należy je traktować:
  • doświadczalnie
  • matematycznie
  • ograniczyć do badania zjawisk
  • ograniczyć się do badania przyczyn
 6. Franciszek Bacon- podzielił naukę, prekursor indukcji eliminacyjnej
  • teoria(domena rozumu)- teologia, nauki o przyrodzie i człowieku
  • historia(domena pamięci)- dzieje religii, historia naturalna i społeczna
  • poezja( domena wyobraźni)
  • człowiek zastanawia się jakie jest jego miejsce i rola na świecie
  • neoplatonizm
Opublikowano dnia: 14 maja, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.