Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Słowotwórstwo- sprawdzian

artykułu Recenzja   według:AWE45     Autor : Ewa
ª
 
1. Dopisz po trzy wyrazy pokrewne do podanych:

a) koń ............................................ .................................................................

b) dzień ............................................ .................................................................

c) nauczyć ............................................ .................................................................


2.Zapisz przymiotniki pochodne, które utworzysz od podanych wyrazów:

a) sypać ………......................................... ...............................................……

b) nudny ………....……................................... .................................................

c) zielony ………...….…................................... .................................................

d) garb ………...…….................................... .................................................


3. Któryz podanych wyrazów jest wyrazem podstawowym? Podkreśl go.


a) grubo

b) najgrubszy

c) gruby

d) grubszy


4. Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pokrewne o zabarwieniu:


dodatnim ujemnym

ząb ząbek …….........................…...…

starzec ……..........................…… ….........................…...……

ptak …….….........................… ….........................……...…

miska ………..........................… ……............................……


5. W podanych wyrazach wydziel podstawę słowotwórczą i formant.


podstawa słowotwórcza formant

a) nocka ................................... ………….

b) wiejski .................................. .................

c) zakup .................................. .................

d) wybić .................................. .................7. Uzupełnij zdania pasującymi wyrazami, będącymi nazwami czynności. Podkreśl w nich formanty.


przebywać, przechodzić, sprzedawać, sprzątać


Uważam, że …....….....….........… warzyw w bramie powino być zabronione. Kramy utrudniają ………..........…........., a sprzedawcy zostawiają bałagan i trzeba upominać się o ……...….........… W ogóle …….........................…… w tamtym miejscu stało się uciążliwe.


8. Od podanych wyrażeń przyimkowych utwórz rzeczowniki.


wyrażenie przyimkowe

rzeczownik

pod brodą


na ręku


pod nogą


przed południem9. Podkreśl rdzeń i wypisz jego oboczności.


a) kwiaty, kwiaciarnia, kwiatowy ...................................

b) las, leśny, leśnik .........................................................

c) lód, lodowa, lodziarka .................................................10. Pogrupujwyrazy należące do tej samej rodziny.


czytelnia, malarz, przeczytany, domalować, mieszkaniec, czytelnik, malować, przeczytać, zamalować, mieszkać, zamieszkać, malarka, czytać, mieszkanie

· .......................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... .......................................

· .......................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... .......................................

· .......................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... .......................................


11. Przedstawwykres podanej rodziny wyrazów.


odpis, zapis, pisać, zapisany, odpisać, zapisać
ODPOWIEDZI – SŁOWOTWÓRSTWO I


1. (3p)


2. (2p) (przykładowe odpowiedzi)

a) sypać sypki

b) nudny nudnawy

c) zielony zieloniutki

d) garb garbaty


3. (1p) – c)


4. (4p)

dodatnim ujemnym

ząb ząbek zębisko

starzec staruszek staruch

ptak ptaszek ptaszysko

miska miseczka micha


5. (4p)

podstawa słowotwórcza formant

nocka noc -ka

wiejski wiej -ski

zakup zakup 0

wybić bić wy-7. ( 4p)

Uważam, że sprzedawanie warzyw w bramie powinno być zabronione. Kramy utrudniają przechodzenie, a sprzedawcy zostawiają bałagan i trzeba upominać się o sprzątanie W ogóle przebywanie w tamtym miejscu stało się uciążliwe.9. (6p)

kwiaty, kwiaciarnia, kwiatowy – t:ci

las, leśny, leśnik – a:e, s:ś

lód, lodowa, lodziarka – ó:o, d:dz


10.(3p)

· malarz, malarka, domalować, zamalować, malować

· mieszkać, zamieszkać, mieszkanie, mieszkaniec

· czytelnik, czytelnia, czytać, przeczytany, przeczytać


11. (4p)

pisać – zapisać – zapis – zapisany

odpisać – odpis

Opublikowano dnia: 04 listopada, 2013   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.