Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Językoznawstwo>Pisownia przeczenia "nie" z imiesłowami

Pisownia przeczenia "nie" z imiesłowami

artykułu Recenzja   według:Aave3     Autor : Piotr Zbróg
ª
 
Zasady pisowni przeczenia „nie” z imiesłowami

Z imiesłowami przymiotnikowymi (czynnymi i biernymi), niezależnie od tego, czy użyte są w znaczeniu przymiotnikowym (zob. przykłady oznaczone literą a), czy czasownikowym (zob. przykłady oznaczone literą b), przeczenie „nie” piszemy łącznie, np.

(a) nieoceniony pracownik (= bezcenny, zasługujący na najwyższą ocenę), ale także:

(b) obraz nieoceniony jeszcze przez jury konkursu (= taki, którego nie oceniono);

(a) nieopisane trudności (= niedające się opisać), ale także:

(b) kraje nieopisane w podręczniku (= takie, których nie opisano);

(a) Matka Boska Nieustającej Pomocy, ale także:

(b) W Tatrach padał śnieg nieustający od tygodnia;

(a) Przyśnił mi się mój nieżyjący ojciec, ale także:

(b) Człowiek nieżyjący obecnie w Japonii nie zna grozy trzęsień ziemi.

Gdy imiesłów użyty jest w znaczeniu czasownikowym, dopuszczalne jest jednak stosowanie pisowni rozdzielnej.


WYJĄTKI: Zawsze stosuje się pisownię rozdzielną:

a) w wyraźnych przeciwstawieniach, np.

nie leżący, ale siedzący; nie leżący, lecz siedzący; nie leżący, tylko siedzący; siedzący, a nie leżący;

b) w konstrukcjach, których ośrodkiem jest spójnik ani lub ni (np. nie piszący ani nie czytający), czasem powtórzony (np. ani nie piszący, ani nie czytający).


UWAGA: Podane zasady dotyczące pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych są nowością w polskiej ortografii. Oparte są na uchwale Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN z dnia 9 grudnia 1997 r. Dotychczasowe przepisy kazały pisać rozdzielnie imiesłowy użyte czasownikowo, a łącznie imiesłowy użyte przymiotnikowo.

Nowa zasada dopuszcza jako oboczną rozdzielną pisownię imiesłowów w użyciu czasownikowym.


Z imiesłowami przysłówkowymi (współczesnym i uprzednim) przeczenie „nie” piszemy rozdzielnie.

Nie znalazłszy długopisu, zapisał adres ołówkiem.

Nie czekając dłużej na spóźnionego kolegę, wyszedł.

Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.