Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Wiedza potoczna

artykułu Recenzja   według:Kiljan    
ª
 
Wiedza potoczna
Jak zauważyliśmy na wstępie, istnieją dwa rodzaje refleksji nad kulturą: wiedza potoczna, którą w mniejszym lub większym stopniu dysponują wszyscy ludzie ze względu na swoje uwikłanie w praktykę życia codziennego, oraz systematycznie gromadzona wiedza naukowa. Pierwsza z nich odznacza się przede wszystkim:
• zorientowaniem na cele praktyczne,
• silną obecnością stanowiska wartościującego (ocenianiem, co jest dobre, a co złe, co jest piękne, a co brzydkie itd.),
• ideą finalizmu, tzn. przekonaniem, że da się pomyśleć taki stan kultury, do którego ona zmierza lub powinna zmierzać.
Wiedza taka ma częstokroć postać funkcjonujących w danej zbiorowości stereotypów na temat ludzi do owej zbiorowości z ja­kichś powodów nienależących. Przez stereotyp będziemy rozumieć skrajnie schematyczny sposób postrzegania jakiegoś zjawiska, przy czym stereotypy nie są zjawiskiem indywidualnym, lecz spo­łecznym, tzn. muszą być podzielane przez pewną grupę osób.
Stereotypy prawie zawsze są krzywdzące dla tych, do których się odnoszą, ale - choć fałszywe i nadmiernie upraszczające świat - umożliwiają wspólnocie jakąś orientację w otoczeniu i stanowią punkt wyjścia do określenia własnej tożsamości w odniesieniu do wyobrażonej tożsamości innych. O trudności zmiany stereoty­pów niech świadczy choćby fakt, że stereotypowe postrzeganie przez wielu Polaków każdego Niemca jako wroga zaczęło słabnąć dopiero w ostatnim czasie, pół wieku po zakończeniu II wojny światowej, choć ciągle jeszcze gdzieniegdzie powraca, na przykład w kontekście negocjacji prowadzonych niedawno przez nasz kraj z Unią Europejską. Z fałszywości stereotypów łatwiej będzie z ko­lei zdać sobie sprawę, kiedy weźmie się pod uwagę wyobrażenie obcych na temat zbiorowości, do której sami należymy. Nie tylko bowiem Polacy mają stereotypowe wyobrażenia o innych naro­dach, ale również o mieszkańcach Polski krążą poza jej granicami krzywdzące opinie, głoszące, że wszyscy Polacy mają skłonność do nadużywania alkoholu albo że wszyscy Polacy kradną.
Nieco odmienny rodzaj potocznej wiedzy o prawidłowościach życia społecznego zawarty jest we wszelkiego typu przekazach ust­nych, zwłaszcza zaś w przysłowiach. Na przykład powiedzenie: „Je­śli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one" jest afory­stycznym w formie, jednoznacznym określeniem mechanizmu tzw. konformizmu społecznego, czyli dążenia do podporządkowania się uznawanym w grupie wartościom.

Opublikowano dnia: 25 lipca, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    co to jest wiedz potoczna Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.