Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Partykuła - wyrazek

artykułu Recenzja   według:Aave3     Autor : Piotr Zbróg
ª
 
Przygoda z pisaniem kl.1 s. 72

Partykuła
to nieodmienna część mowy, która wskazuje na stosunek mówiącego do wypowiadanych treści. Jej użycie modyfikuje (zmienia) sens wypowiedzenia lub je wzmacnia.

Do partykuł zalicza się m.in.:

cząstki i wyrazy wzmacniające treść wypowiedzenia: -ż. -że, no, oby, żeby, bodaj, np.:
Kup no mi bułkę.
Podaj no mi ten zeszyt.
Oby was pokręciło.
Oby cię ziemia pochłonęła.
Wróćże o ósmej.
wykładnik przeczenia nie, ani, np.:
Nie podoba mi się to. Ani myślę czytać.
Nie chcę tego słuchać. Ani myślę pisać.
Ani mi się śni.
wykładnik trybu przypuszczającego -by, np.:
Poszedłbyś po długopis.
Dałabym ci chleba z masłem.
Chciałbym zatrzymać fotografię na pamiątkę.
wykładnik trybu rozkazującego niech, np.:
Niech was tylko znajdę.
Niech tylko spróbuje nas oszukać.
wykładnik pytania czy, -li, np.:
Czy masz długopis?
Czy długo będziesz jeszcze stać pod oknem?
Znaszli ten kraj?
wyrazy modalne (modulanty), np.: na pewno, naprawdę, chyba, może, bez wątpienia, z pewnością, jak najbardziej, niby, oczywiście, podobno, najprawdopodobniej, tylko, wcale, widocznie, zapewne, w istocie, nareszcie.

11. Używając partykuł, wyraź swoją opinię na temat filmu zgodnie z zaleceniami.

Podobał mi się ten film.
zaprzecz: Nie podobał mi się ten film.
Pójdę na film jeszcze raz.
wyraź przypuszczenie: Poszedłbym na film jeszcze raz.
To był chyba wartościowy film.
wyraź zdecydowane przekonanie: To był na pewno wartościowy film.
Aktorzy grali naprawdę świetnie.
wskaż pytaniem, że masz co do tego wątpliwości: Czy aktorzy grali naprawdę świetnie?

Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.