Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Językoznawstwo>Pisownia wyrazów z zakończeniami: -stwo, -wstwo, -wski, -cki,. -dzki,

Pisownia wyrazów z zakończeniami: -stwo, -wstwo, -wski, -cki,. -dzki,

artykułu Recenzja   według:Aave3     Autor : Mieczysław Pęcherski
ª
 
Pisownia wyrazów z zakończeniami: -stwo, -wstwo, -wski, -cki,. -dzki, -ctwo, -dztwo, -ski, -ska, -zki, -zka, -zca, -żca, -szczyzna, -cczyzna, -śba, -źba
1)-stwo, -wstwo, -wski
Na ogół piszemy w rzeczownikach zakończenie: -stwo,
np. lenistwo, królestwo, myślistwo, mistrzostwo.
W odpowiednich przymiotnikach jest zakończenie: -wski, np. królewski, myśliwski, mistrzowski.
Zostawiamy w w zakończeniu rzeczowników wówczas, kiedy należy ono do podstawy słowotwórczej, np. szewstwo, bo: szewc
znawstwo, bo: znawca, rybołówstwo, bo: ryby łowić.
2)-cki, -dzki, -ctwo, -dztwo
Piszemy w zakończeniach -dzki, -dztwo, jeżeli rdzeń kończy się na d, dz,
np. Szwed-szwedzki, ludzie - ludzki, wojewoda - województwo.
W innych wypadkach piszemy: -cki, ~ctwo, np.świecki (bo: świat), świadectwo (bo: świadek).
3)-ski, -ska, -zki, -zka
W przymiotnikach piszemy zawsze: -ski, -ska ( nigdy: -zki, -zka), np. wąski, męski, francuska, kaukaski.
Natomiast w rzeczownikach piszemy: -ska, lub –zka zależnie od tego, jaka głoska jest w rdzeniu, np.. miska (bo: mis-a), ale wiązka (bo: wiąz-ać), Francuzka (bo: Francuz).
4)-zca czy -żca
W rzeczownikach piszemy zakończenie: -zca, np. znalazca, zwycięzca, wynalazca.
Przykłady zdań:
Zwycięzca dumnie wypiął pierś.
Uczciwy znalazca mego portfela został nagrodzony.
Julian Ochocki, jeden z bohaterów "Lalki" Prusa, był urodzonym wynalazcą.
Wyjątki: drapieżca, grabieżca, łupieżca, domokrążca

5)-szczyzna, - cczyzna
W zakończeniach piszemy: -szczyzna (np. pańszczyzna), -cczyzna (np. staroświecczyzna)
Wyjątki: mężczyzna
6) -śba, -źba
Piszemy: -śba lub -źba, zależnie od spółgłoski w temacie wyrazu, np. prośba - bo prosić groźba - bo grozić.

Przykłady zdań:

Mam prośbę, zajrzyj do mnie.
To ostatnia moja groźba.
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jaki jest rym z końcówką ctwo? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    budulec, hamulec, krogulec 19 stycznia 2012
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.