Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Rzeczownik i jego rodzaje

artykułu Recenzja   według:Aave3     Autor : Mieczysław Pęcherski
ª
 
Właściwość rzeczownika - wpływanie na zmianę formy łączących się z nim przymiotników (a także zaimków przymiotnych i imiesłowów przymiotnikowych) - nazywamy rodzajem.

Są trzy rodzaje rzeczownika: męski, żeński i nijaki.
Rzeczownik, który wymaga obok siebie zaimka ten, jest rodzaju męskiego, np. ten zeszyt.
Rzeczownik, który wymaga obok siebie zaimka ta, jest rodzaju żeńskiego, np. ta książka.
Rzeczownik, który wymaga obok siebie zaimka to, jest rodzaju nijakiego, np. to pióro.

W wielu wypadkach trudno jest powiedzieć, dlaczego dany rzeczownik jest rodzaju męskiego, żeńskiego lub nijakiego. Można to wyjaśnić przy rzeczownikach oznaczających ludzi, gdyż rodzaj tych rzeczowników związany jest z rodzajem naturalnym - czyli płcią osób.

Rzeczowniki oznaczające istoty męskie są rodzaju męskiego, np. ojciec, uczeń. Rzeczowniki oznaczające istoty żeńskie, np. matka, uczennica, są rodzaju żeńskiego. Rzeczowniki oznaczające istoty niedojrzałe są zwykle rodzaju nijakiego, np. dziecko, lwiątko, orlątko.

Niekiedy jakiś rzeczownik może być rodzaju męskiego lub żeńskiego zależnie od tego, do kogo się odnosi: mężczyzny czy kobiety, np. biedny sierota lub biedna sierota. Tak samo: kaleka, gaduła, niemowa, sługa.

W większości wypadków nie można wyjaśnić, dlaczego dany rzeczownik jest takiego lub innego rodzaju, np. stół – rodzaju męskiego, szafa - rodzaju żeńskiego, krzesło - rodzaju nijakiego. Dotyczy to wszystkich rzeczowników nieżywotnych i znacznej większości żywotnych. Rodzaj tych rzeczowników ustalony dzięki zwyczajowi zależy od formy wyrazu i dlatego nazywa się rodzajem gramatycznym.

Opublikowano dnia: 15 kwietnia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    żyto,marchew,burak jakie to rzeczowniki Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    dzieci jaki to rodzaj Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    rzeczowniki rodzaju męskiego dzisiaj błagam Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    poeta,bajkopisarz,pisarka,autorka,powieściopisarz,twórca,poetka Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    śniegu jaki to rodzaj? ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz  :    męski 10 czerwca 2013
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    legowisko,liść,kamień,dziupla,pień,gniazdo,nora,żeremie,jama,jaskinia, kopiec jakie to rodzaje? Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    mrowisko jaki to rodzaj Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    kreda Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    tworca,poetka,pisarka,autorka,poeta-jakie to rodzaje rzeczownika Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    jaki rodzaj rzeczownika to górale i wiewiórki Zobacz wszystkie
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.