Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

W skrócie o skrótowcach

artykułu Recenzja   według:Aave3     Autor : Piotr Zbróg
ª
 
„Przygoda z pisaniem” kl.3 s. 18
W skrócie o skrótowcach

Skrótowce zostały utworzone od kilkuwyrazowych nazw instytucji, przedsiębiorstw, organizacji, urzędów itp. Rozróżniamy cztery typy skrótowców:
Literowce (skrótowce literowe) – złożone z pierwszych liter wyrazów tworzących oficjalną nazwę, wyrazy te wymawiamy osobno , np. PKO ( wym. pe-ka-o) Polska Kasa Oszczędności, NBP (wym. en- be – pe) Narodowy Bank Polski.
Głoskowce (skrótowce głoskowe) – złożone z pierwszych liter wyrazów tworzących oficjalną nazwę, ale wymawiane jako głoski, np. PESEL (wym. pesel) Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, NIP (wym. nip) Numer Identyfikacji Podatkowej.
Grupowce (sylabowce)- składają się na ogół z pierwszych sylab poszczególnych wyrazów pełnej nazwy, np. Polfa ( wym. polfa) Polska Farmacja, Rafako (wym. rafako) Raciborska Fabryka Kotłów.
Skrótowce mieszane – mają strukturę niejednorodną:
a) literowo-głoskową, np. CBOS ( wym. ce-bos) Centrum Badania opinii Społecznej
b) literowo-grupową, np. PZKosz (wym. pe-zet-kosz) Polski Związek Koszykówki
c) głoskowo-grupową, np. Polmos (wym. pol-mos) Polski Monopol Spirytusowy

4. Rozwiń i nazwij podane skrótowce. Zwróć uwagę na wymowę i sposób utworzenia skrótowców.

PZKol (wym. pe-zet-kol ) – Polski Związek Kolarstwa (skrótowiec mieszany)
KUL (wym. kul ) - Katolicki Uniwersytet Lubelski (głoskowiec)
OBOP (wym. obop) - Ośrodek Badania Opinii Publicznej (głoskowiec)
BGŻ (wym. be-gie-żet) - Bank Gospodarki Żywnościowej (literowiec)
WOPR (wym. wopr ) – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (głoskowiec)
RP (wym er-pe) - Rzeczpospolita Polska (literowiec)

5. Utwórz skrótowce od nazw znanych banków i instytucji. Nazwij typ skrótowca.

Miejskie Przed Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – MPO (literowiec)
Polska Akademia Nauk - PAN (głoskowiec)
Polski Związek Piłki Nożnej – PZPN (literowiec)
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – MENiS (głoskowiec)
Polska Akcja Humanitarna – PAH (głoskowiec)

Opublikowano dnia: 01 marca, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    JAKIE TO GRUPY TE NIZEJ GLOSKOWCE ITEROWCE CZY.... Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    MEN, GUS, Pafawag, CPN, OKE, GOPR, ZNP, ZHP, CEBOS . Zobacz wszystkie
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.