Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Odmiana rzeczownika "ręka"

artykułu Recenzja   według:Aave3     Autor : Piotr Zbróg
ª
 
„Przygoda z pisaniem” kl.3 s. 7-8

5. Przeczytaj uwagi poprawnościowe dotyczące używania rzeczownika ręka
ręka ż, Ms. ręce a. ręku,
l.mn. M. ręce,
D. rąk,
N. rękami (nie: ręcami) a. rękoma,
Ms. rękach (nie: ręcach) .
Wyrażenie dwie ręce odmienia się tak:
M dwie ręce,
D. dwóch rąk,
C. dwom a. dwóm rękom,
B. dwie ręce,
N. dwiema rękami a. dwoma rękoma,
Ms. dwóch rękach.
Formy przypadków l.mn. w połączeniu z liczebnikiem zbiorowym dwoje:
M. dwoje rąk,
D. dwojga rąk,
C. dwojgu rąk, Ms. (w) dwojgu rękach. •
Formy w ręku, na ręku są równoważne z formami w ręce, na ręce i odnoszą się do jednej ręki. Nie należy raczej łączyć ich z liczebnikiem jeden,
np.: Trzymała piłkę w ręku lepiej niż: Trzymała piłkę w jednym ręku.

6. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami i wyrażeniami.
Nosiła dzieci na (ręka) ręce lub na (ręka) ręku
Jadłem dwiema (ręka) rękami lub (dwa) dwoma rękoma.
Miał tylko dwoje (ręka) rąk
Biblię trzymał w (dwoje) dwojgu rękach.

6. Ułóż zdania z:

- rzeczownikiem ręka w narzędniku liczby mnogiej:
Bronił się dwiema rękami.

- wyrażeniem dwoje rąk w dopełniaczu:
Nie zabrakło mu dwojga rąk do pracy.

7. Korzystając z podanych poniżej uwag, napisz, dlaczego wątpliwości poprawnościowe budzi zwrot gestykulować rękami.

PLEONAZM (gr. pleonasmos - nadmiar) to błędnie skonstruowane wyrażenie lub zwrot, w którym jednostka podrzędna zawiera elementy treściowe występujące w wyrazie nadrzędnym, np. *akwen wodny (akwen to „zbiornik wodny”); *wzajemna współpraca (współpraca musi być wzajemna); *poprawić się na lepsze, *potencjalne możliwości (potencjalny znaczy możliwy”), *cofnąć się do tyłu (cofnąć się znaczy przemieścić do tyłu”). Pleonazmy składają się często z wyrazów spokrewnionych słowotwórczo lub wyrazów obcych, których znaczenia nie rozumieją twórcy wypowiedzi. Do pleonazmów zalicza się też wyrażenia, w których niepotrzebnie uzupełniono przysłówkiem bardziej stopień wyższy przymiotnika, np. *bardziej weselszy, *bardziej milsza.

TAUTOLOGIA (gr. tautó lógos — to samo słowo) to konstrukcja językowa, zbudowana z wyrazów o identycznym znaczeniu, pozostających w relacji współrzędnej, np. *deratyzacja i odszczurzanie (deratyzacja to odszczurzanie”); *kooperacja i współpraca (kooperacja to współpraca”). Najczęstszą przyczyną powstawania konstrukcji tautologicznych jest niewiedza autora o znaczeniu użytych wyrazów. Aby poprawić takie konstrukcje, należy usunąć jeden z elementów zbędnych, np. deratyzacja, kooperacja.

Gestykulować rękami to pleonazm, ponieważ gestykulować to znaczy dawać znaki rękami.

8. Dlaczego podane konstrukcje można nazwać pleonazmami lub tautologiami? Uzasadnij to, ( korzystając ze słownika poprawnej polszczyzny lub słownika języka polskiego. Popraw je.

• poprawa i polepszenie warunków(tautologia)– poprawa = polepszenie
poprawnie: poprawa warunków
• geneza i pochodzenie powieści (tautologia) – geneza = pochodzenie
poprawnie: geneza powieści
• najbardziej optymalny (pleonazm)- optymalny to najbardziej korzystny
poprawnie: optymalny
• cały komplet (pleonazm) – komplet to całość
poprawnie: komplet
• w miesiącu maju (pleonazm) – maj to miesiąc
poprawnie: w maju
• panaceum na wszystko(pleonazm) – panaceum to środek na wszystko
poprawnie: panaceum

UWAGA: Niektóre pleonazmy tautologie są tak powszechne, że zwykle uznaje się je za akceptowalne, zwłaszcza w swobodnej rozmowie, np.: krótko i węzłowato, tylko i wyłącznie, zejść na dół, widzieć na własne oczy, najprawdziwsza prawda, iść na piechotę.

Opublikowano dnia: 25 lutego, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jak jest poprawnie? W reku trzyma czy W ręcetrzyma ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Obie formy są poprawne. 20 listopada 2012
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.