Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Starożytna persja

Praca naukowa Recenzja   według:cytrynotrynka    
ª
 
W Persji ok. 700 r. p.n.e. rządy objęła  wtedy dynastia Achemenidów, która już  z początku jednak zmuszona była niestety  uznawać zwierzchność Medów. W 550 r. p.n.e. państwo Medów podbił wtedy  jednak król perski Cyrus II (559-29 p.n.e.), umacniając tym samym swe panowanie w Iranie. W 546 r. pokonał on króla Lidii Krezusa, podporządkował sobie miasta greckie w zachodniej części Azji Mniejszej, poczym podjął wyprawy na wschodni Iran. Cyrus podbił w 539 r. p.n.e. Babilonię i pozwolił Żydom wrócić do Palestyny. W 529 r. poległ on wtem  jednak podczas walk przeciw koczowniczym Massagetom we wschodnim Iranie. Jego następca Kambyzes II (529-22 p.n.e.), wstępując na tron, zamordował swego brata Bardiję. W 525 r. podbił on Egipt, atakował t wtedy także i  Nubię i Libię. Podczas jego nieobecności mag Gaumata, podając się  wtedy za cudownie ocalałego Bardiję, wzniecił powstanie. W czasie powrotnego marszu do Persji Kamnyzes umarł w Syrii (522 p.n.e.). Na jego następcę został przez możnych wybrany Dariusz I (521-486 p.n.e.) pochodzący z bocznej linii Achemenidów, zięć Cyrusa II, mąż Atossy. Zabił on w 521 r. maga Gaumatę i stłumił powstanie. Był on właściwym twórcą imperium perskiego. W 518 r.  zas wyprawił się na Egipt, zaś w 513 r. podporządkował sobie dolinę Indusu. W 512 r. p.n.e. wyruszył przeciw Scytom przez Bosfor nad dolny Dunaj, udało mu się jednak jedynie narzucić zwierzchność Tracji i Macedonii. Tymczasem w greckich miastach na wybrzeżu Azji Mniejszej wybuchło, zwycięskie początkowo, powstanie antyperskie (500-494 p.n.e.). Dariuszowi udało się je ostatecznie stłumić. W 494 r.  natomiast zburzył on przy tym Milet. Doprowadziło to do wojny przeciw Grecji, która zakończyła się perską klęską pod Maratonem w 490 r. p.n.e. Podczas przygotowań do następnej wyprawy Dariusz zmarł. Jego następca Kserkses (486-65 p.n.e.) podjął w latach 480-79 kolejną wyprawę  wtem przeciw Grecji, również zakończoną klęską. W następnym okresie doszło do powstań w podbitych prowincjach i buntów satrapów, a Kserkses stłumił powstania w Babilonii i Egipcie.
Tymczasem osłabione  zas po wojnie peloponeskiej państwa greckie na mocy pokoju Antalkidasa z 387 r. p.n.e. oddały zachodnią część Azji Mniejszej na powrót w ręce Persji.
Imperium perskie runęło wtedy  pod naporem żywiołu greckiego podczas wyprawy Aleksandra Wielkiego. w 330 r. p.n.e. po klęskach nad Granikiem, pod Issos i Gaugamellą ostatni król perski Dariusz III został zamordowany przez swego satrapę Bessosa. Całość ziem perskich weszła zaś w skład wielkiego imperium Aleksandra.
Celem polityki perskiej w ciągu całego okresu istnienia imperium była to  obrona północnych granic przed ludami stepowymi zza rzeki Jaksartes i  objęcie w posiadanie całych wybrzeży Morza Egejskiego i Czarnego. Na realizację tak szerokich planów zabrakło wszakże ludzi oraz środków i tym można tłumaczyć porażki perskie w walce z Grekami. Przez długi czas jednak na Wschodzie Persja odgrywała rolę czołowego mocarstwa, co zawdzięczała głównie wyższości swego wojska nad innymi armiami Azji Przedniej polegającej na stosowaniu taktyki ludów stepowych, a  też zwłaszcza ataku uzbrojonej w łuki jazdy. W armii Persowie tworzyli oni trzon oddziałów, wyłącznie z nich  zas rekrutowano m.in. słynną królewską straż przyboczną "10 000 nieśmiertelnych".
Opublikowano dnia: 23 października, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.