Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Współczesny izrael

Praca naukowa Recenzja   według:citretka    
ª
 
twórcom izraela  przyświecała piękna  idea zjednoczenia żydów rozsianych  po całym świecie.ostatnie imigracje  żydów z etiopii  i byłego ZSRR świadczą  o tym jak  różne  spoęłczności widzą w izraelu  swą ojczyznę i kolebkę swej wiary. rząd izraela kłądzie szczególny nacisk na  integrację  nowo przybyłych imigrantów , wprzęgnięci ich w tryby  wykształconego społęczeństwa oraz na  naukę hebrajskiego. liczba  mieszkańców izraela  przekracza  obecnie  7 mln  z czego ponad  76 % stanowią  żydzi.nieżydowscy  mieszkańcy izraela w większości muzłumanie  stanowią około 16 % , chrześcijanie  stanowią 2 % ludności,  druzowie  i pozostali ok. 6 % .większość obywateli mieszka w maistach.jerozolima jest liczebnie największym spośród ośrodków miejskich.  pod względem poziomu oświaty ,  gospodarki i świadczeń socjalnych  izrael dorównuje krajom europy  zachodniej . większość dzieci  rozpoczyna naukę w wieku 3  lub 4 lat w przedszkolu aby zakończyć ją potem na jednym z 8  unwiersytetów. służba medyczna  izraela nalezy do najlepsyzch na świecie.  izrael jest republiką. głową państwa  jest prezydent wybierany na 5 lat przez parlament ( kneset)  o 4-letniej kadencji. 120 członków knesetu  wybierancyh jest w głosowaniu pwoszechnym. niewielki rozmiary państwa sprawiają ,że  obywatele niezależnie od pochodzenia ,politycznych  i religijnych przekonań, mają poczucie  wspólnej sprawy ,dzielą bowiem  wspólny los.współczesna gospodarka izraela opiera się nie tylko na  zaawansowanych technologicznie  przemysłąch takich jak rolnicze  systemy nawadniania czy produkcja  komputerów ,lecz  także  na starych zydowskich prpfesjach.  coraz ważniejsza rolę odgrywa turystyka,  rozumiana nie tylko jako obslyga pielgrzymów  udających się do świętych miejsc chrześcijaństwa ale także jako działalność mająca  na celu zpaewnienie rozrywki  przybyszom suzkającycm słońca  i odpoczynku.
Opublikowano dnia: 14 grudnia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika citretka

More
X

.