Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>Sytuacja Polaków pod okupacją niemiecką

Sytuacja Polaków pod okupacją niemiecką

Praca naukowa Recenzja   według:TomHagen    
ª
 
W dniu 28 września 1939 r. III Rzesza i ZSRR zawarły traktat o granicach i przyjaźni, w którym, ogłosiły upadek państwa polskiego, ustaliły jego podział na linii rzek: San–Bug–Narew–Pisa i w tajnym protokole zobowiązały się do zwalczania polskich dążeń niepodległościowych. Ziemie zajęte przez Niemcy zostały częściowo włączone do III Rzeszy, z pozostałej części utworzono Generalne Gubernatorstwo (GG).
W dniu 12 października 1939 r. dekretem Hitlera ziemie polskie podzielono na dwie części. Utworzono Generalne Gubernatorstwo, które podzielono na cztery dystrykty: lubelski, radomski, warszawski i krakowski ze stolicą w Krakowie. Władzę sprawował generalny gubernator Hans Frank. W początkach października 1939 r. w granice III Rzeszy wcielono Górny Śląsk, Pomorze, Wielkopolskę, województwo łódzkie oraz część województw krakowskiego i warszawskiego.
Władze niemieckie wprowadziły policyjno-wojskowy reżim okupacyjny, rozwiązały polskie instytucje i organizacje (wyjątkowo zezwoliły na utworzenie Rady Głównej Opiekuńczej), przejęły własność państwa polskiego i instytucji publicznych. Od pierwszych dni okupacji realizowały politykę terroru w celu wyniszczenia elit intelektualnych (akcja AB) i przekształcenia społeczeństwa w posłuszną siłę roboczą. Dążyły również do całkowitej germanizacji ziem włączonych do III Rzeszy, wymuszały podpisywanie niemieckiej listy narodowej przez mieszkających tam Polaków. Polaków i Żydów z terenów wcielonych do Rzeszy deportowały do GG lub wywoziły do pracy przymusowej w głąb Niemiec, osiedlały Niemców z innych krajów środkowej i wschodniej Europy.
W październiku 1939 r. Niemcy rozpoczęli przymusowe wysiedlenia ludności polskiej z terenów Wielkopolski i Pomorza do GG. W latach 1939-1941 wysiedlono około 650 tys. Polaków. Równocześnie na Pomorzu i Górnym Śląsku władze niemiecki zmuszały czy też nakłaniały ludność polską do podpisywania Niemieckiej Listy Narodowej (Volksdeutsche). Gwarantowało to pewne przywileje w stosunku do ludności polskiej, jednocześnie zobowiązując do służby wojskowej. Utworzono zostały cztery kategorie list.
W władze GG zorganizowały system eksploatacji gospodarki na potrzeby Niemiec i dążyły do pauperyzacji społeczeństwa (masowe konfiskaty własności prywatnej, niewolnicza praca, wymiana waluty, głodowe racje żywności). Rolnicy zostali obciążeni przymusowymi dostawami. Wprowadzono obowiązek pracy dla Polaków od 16 do 60 roku życia. Wielu robotników kierowano do pracy w Niemczech (1,3 miliona).
Władze niemieckie w GG rozpoczęły eksterminację ludności żydowskiej. Żydów pozbawiły elementarnych praw ludzkich. Stopniowo izolowały w gettach ludność żydowską. Od 1940 r. powstają pierwsze obozy koncentracyjne na ziemiach polskich – Auschwitz i Stutthof. Oprócz tego powstają obozy pracy, obozy przejściowe, obozy jenieckie oraz obozy zagłady.
Po napaści na ZSRR w 1941 r. Niemcy przygotowali plan całkowitej germanizacji ziem polskich i przesiedlenia większości ich mieszkańców na Syberię (Generalny Plan Wschodni). Organizowano wysiedlenia Polaków i osiedlanie kolonistów niemieckich (m.in. od listopada 1942 r. na Zamojszczyźnie). Niemcy rozpoczęli mordowanie na masową skalę Żydów w obozach natychmiastowej zagłady (Chełmno, Auschwitz, Sobibór, Treblinka), realizując tzw. ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Żydowskie organizacje konspiracyjne podejmowały walkę zbrojną (np. kwiecień – maj 1943 r. powstanie w getcie warszawskim). Jednocześnie władze niemieckie zaostrzyły reżim okupacyjny i wzmogły eksploatację ekonomiczną (od 1941 r. wzrosła rola ziem polskich jako zaplecza zaopatrzeniowego frontu wschodniego i obszaru znajdującego się praktycznie poza zasięgiem lotnictwa alianckiego).
Opublikowano dnia: 30 maja, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika TomHagen

More
X

.