Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>Granice POLSKI PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

Granice POLSKI PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

książki Recenzja   według:ehoo     Autor : DS
ª
 
II wojna światowa poczyniła ogromne zmiany terytorialne w całej Europie. Również terytorium Polski zyskało zupełnie nowy kształt. Decydujący wpływ na kształt Polski po II wojnie światowej miały dwie konferencje międzynarodowe: jałtańska i poczdamska. Konferencja w Jałcie odbyła się w lutym 1945 r. Oprócz głównych postanowień dotyczących polityki wobec pokonanych Niemiec, ustalono w sprawie polskiej kształt granicy wschodniej. Granica miała przebiegać wzdłuż liii Curzona. W wyniku tego postanowienia większość wschodnich terytoriów polskich pozostało poza granicami państwa. Rekompensatą za utratę ziem wschodnich miały być nabytki terytorialne na zachodzie i północy. Na konferencji w Poczdamie obradującej od 17 VII do 2 VIII 1945 Stalin, H. Truman i C. Attlee wyrazili zgodę na przejęcie przez administrację polską byłych obszarów niemieckich na wschód od linii biegnącej od M. Bałtyckiego, wzdłuż Odry do ujścia Nysy Łużyckiej, dalej Nysą Łużycką do granicy Czechosłowacji oraz części Prus Wsch. i obszaru byłego Wolnego Miasta Gdańska. Ostateczna delimitacja granicy miała nastąpić w traktacie pokojowym z Niemcami. Granica wschodnia Polski została ustalona w umowie między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej i rządem ZSRR, podpisanej 16 VIII 1945 w Moskwie. Według tych ustaleń granica na wschodzie przebiegała wzdłuż rzeki Bug, Polska uzyskała również Suwalszczyznę z Białymstokiem. Terytorium Polski w nowych granicach zmniejszyło się o 78 tys. km2.

Od momentu zakończenia II wojny światowej kształt granicy państwowej nie uległ zmianie oprócz małej korekty granicy na południowym wschodzie. Same granice są w swym kształcie wynikiem sytuacji politycznej, która zaistniała w wyniku II wojny światowej, a została usankcjonowana przez postanowienia konferencji jałtańskiej.

Opublikowano dnia: 24 stycznia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.