Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>Społeczeństwo POLSKIE POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ I RADZIECKĄ

Społeczeństwo POLSKIE POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ I RADZIECKĄ

książki Recenzja   według:ehoo     Autor : DS
ª
 
Po zajęciu i podzieleniu Polski władze okupacyjne – radzieckie i niemieckie, prowadziły politykę represji wobec podbitego narodu. Polityka ZSRR zmierzała do pełnej integracji ziem podbitych ze Związkiem Rad. W tym celu wszystkim mieszkańcom narzucono obywatelstwo radzieckie. Aresztowano przedstawicieli inteligencji polskie, rozpoczęto deportacje Polaków w głąb Rosji do obozów koncentracyjnych. Masowe deportacje i przesiedlenia rozpoczęły się w lutym 1940r. oraz w czerwcu 1941. Przymusowo wcielano do Armii Czerwonej (ok. 250 tyś.). Został wprowadzony przymusowy j. rosyjski, niszczono wszelkie przejawy kultury polskiej, zamykano szkoły i kościoły. Polskich jeńców wojennych kierowano do obozów pracy. Mimo represji Polacy starali się utrzymać swoją tożsamość narodową i pozory normalności.

Do Rzeszy wcielono polskie ziemie zachodnie i północne. Wielkopolska z Poznaniem oraz Łodzią weszła w skład tzw. Kraju Warty, z Pomorza z Gdańskiem utworzono Okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie, do Rzeszy przyłączono jeszcze Wielkopolskę, Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, Suwalszczyznę, część województw: łódzkiego, warszawskiego, krakowskiego i kieleckiego. 12 października 1939 utworzono Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie, generalnym gubernatorem został Hans Frank. Zadaniem władz niemieckich było zniszczenie polskiej inteligencji, a także pozbawienie narodu polskiego tożsamości narodowej. Rozwiązano wszystkie organizacje społeczne i polityczne, placówki kulturalne i szkoły. Odmówiono Polakom dostępu nawet do sportu i turystyki. W celu osiągnięcia swoich zamiarów władze okupacyjne rozpoczęły aresztowania, deportacje do obozów koncentracyjnych i egzekucje inteligencji polskiej i patriotów (tzw. akcja A – B, od kwietnia. 1940r.). W 1940r. system niemieckich obozów koncentracyjnych został rozszerzony na tereny Polski. Takie obozy istniały w: Oświęcimiu, Brzezince, na Majdanku, Grossrozen (Rogoźnica), Stutthof (Sztutowo). W obozach przebywali więźniowie różnych narodowości. Największe straty ponieśli Żydzi i Polacy. W miarę przedłużania się wojny III Rzesza potrzebowała coraz więcej rąk do pracy- ziemie okupowane dostarczały darmowej siły roboczej. W 1940r. z Generalnej Guberni wywieziono aż 300 tyś. ludzi. Jednym z ośrodków represji były łapanki i obławy, służące zastraszeniu społeczeństwa.
Od czasu, kiedy Niemcy pozamykali polskie szkoły, nauczyciele przystąpili do uruchamiania tajnych szkół i uczelni. Powstała Tajna Organizacja Nauczycielska (TON), która inspirowała i organizowała tajne nauczanie. Największą tajną uczelnią był Uniwersytet Warszawski. Za udział w nauczaniu groziły surowe represje. Społeczeństwo polskie nie podjęło współpracy kulturalnej z okupantem – istniało tajne polskie życie kulturalne. Powstawały pisma literackie, w których debiutowali: K.K. Baczyński, T. Borowski, T. Gajcy, Cz. Miłosz.. Od początku okupacji ukazywała się tajna prasa podziemna, która kształtowała w duchu patriotycznym polską opinię publiczną.

Opublikowano dnia: 20 stycznia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jak masz na imię jakubie? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.