Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Faszyzm W NIEMCZECH I WE WŁOSZECH

książki Recenzja   według:ehoo     Autor : DS
ª
 
We Włoszech społeczeństwo było niezadowolone z postanowień traktatu wersalskiego . W 1919 krajem wstrząsnęły rozruchy społeczne i polityczne , wzrastał nacjonalizm a sytuacja gospodarcza pogarszała się . W roku 1919 okresie nasilenia się strajków robotniczych Benito Mussolini utworzył w Mediolanie Związki Walki , których zadaniem było przejęcie władzy we Włoszech . Program „czarnych koszul” był mieszaniną haseł socjalistycznych nacjonalistycznych i konserwatywnych . Szwadrony szybko zyskały poparcie społeczeństwa i armii . W maju 1921 Mussolini założył Narodową Partię Faszystowską i wszedł do parlamentu . Zła sytuacja we Włoszech w październiku 1922 oprowadziła prawie kraj do wybuchu wojny domowej . Na apel Mussoliniego chcącego wykorzystać sytuację do przejęcia władzy , rozpoczął się marsz „czarnych koszul” na Rzym . Wynikiem było objęcie władzy przez Duce. Oprócz funkcji premiera i ministra spraw wewnętrznych i zagranicznych Mussoliniego mianowano dyktatorem . Faszyści szybko przejęli całą władzę w kraju , w 1924 odnieśli całkowite zwycięstwo w wyborach . Mussolini wyeliminował opozycję i stworzył ustrój faszystowski . W 1926 rozwiązał partie polityczne (poza faszystowską), zawiesił wolność prasy i zgromadzeń , rozwiązał parlament – funkcje parlamentu przejęła Wielka Rada Faszystowska .

Po I wojnie światowej w podpisanym 28 czerwca 1919r. traktacie wersalskim utworzono z Niemiec Republikę Weimarską, na czele której stał obierany co 7 lat prezydent, władzę ustawodawczą otrzymała Rada Rzeszy (Reichsrat) i Reichstag (parlament Rzeszy). Na czele parlamentu stał kanclerz.

Społeczeństwo niemieckie było niezadowolone z przegranej wojny i postanowień traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec, który uważano za szczególnie krzywdzący i poniżający. Ponadto w kraju panowała nędza, głód, zubożenie spowodowane długotrwałą wojną. Niemcy po wojnie znalazły się w ciężkiej sytuacji gospodarczej . Utrata ważnych regionów przemysłowych , malejąca produkcja , spadek eksportu i ogromne zadłużenie hamowały rozwój kraju . Objawami depresji były bezrobocie , inflacja i wysokie podatki . W wyniku zajęcia Zagłębia Ruhry (styczeń 1923) przez państwa Ententy , zaczęły szerzyć się strajki , sabotaż przemysłowy .

W marcu 1920r. doszło do rozruchów w Berlinie: Korpusy Ochotnicze tłumiąc jedno z powstań komunistycznych, zajęły dzielnicę rządową . Po dokonaniu zamachu kanclerzem został Wilhelm Kapp (tzw. pucz Kappa zakończył się klęską). W 1920 w Monachium powstała nacjonalistyczna partia NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza) , na czele partii stanął Adolf Hitler (1921) i pod jego wpływem partia zaczęła lansować program narodowo – faszystowski. Do walki z przeciwnikami politycznymi NSDAP stworzyła oddziały szturmowe , zwane SA oraz specjalne oddziały do osłony władz politycznych – SS . Program NSDAP zakładał walkę z komunizmem i kapitalizmem , równouprawnienie Niemiec na arenie międzynarodowej , odzyskanie koloni , przyłączenie Austrii do Niemiec oraz reformy społeczne : upaństwowienie zakładów przemysłowych , opieka socjalna , reforma rolna . Specyficzną cechą programu był antysemityzm . W 1923 r. grupa członków NSDAP próbowała dokonać zamachu stanu w Monachium . W rezultacie partia została zdelegalizowana a Hitler skazany na 5 lat więzienia (zwolniony po 9 miesiącach).

Filozofia narodowego socjalizmu zakładała nierówność ras : istnieją rasy uzdolnione , przeznaczone do przewodzenia innym oraz rasy mało zdolne ,destruktywne , które powinny podporządkować się rasom wyższym . Dzieliła społeczeństwo na „nadludzi” i „podludzi”. Prawo do życia mają jednostki silne i aktywne , ludzie są nierówni sobie . Tą ideologię zawarł Hitler w „Mein Kampf”. Uznał ,że Niemcy jako Aryjczycy stanowią rasę „nadludzi” . Domagał się zniesienia postanowień traktatu wersalskiego , zdobycia dla narodu przestrzeni życiowej , zjednoczenia wszystkich Niemców w jednym państwie , zapewnienia Rzeszy niemieckiej władania innymi narodami i wytępienia Żydów , Cyganów i Słowian . Po przejęciu rządów kanclerskich przez Hitlera (styczeń 1933) naziści zaczęli dążyć do realizacji swoich zamierzeń . W lutym 1933 bojówka SS podpaliła parlament Rzeszy , obarczając winą za to komunistów – rozpoczęły się prześladowania i aresztowania . W lipcu 1933 NSDAP została jedyną legalną partią i ośrodkiem władzy .

Faszyzm niemiecki i włoski charakteryzował się skupieniem rządów w ręku dyktatora z pełnią władzy. Istniała jedna partia rządząca , zlikwidowano opozycję , wprowadzono aparat policyjny w państwie oraz cenzurę . Ustanowiono kult wodza i siły . Rozbudowano armię podporządkowaną partii , również podporządkowano jej życie kulturalne i polityczne .

Opublikowano dnia: 20 stycznia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    dlaczego hitlera nazywano uwodzicielem tłumów ? ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Dlatego, że Adolf Hitler miał bardzo dużą zdolność manipulacji ludźmi. Swoimi wystąpieniami publicznymi zachwycał wielkie tłumy sluchaczy, co prawda robił to podstępnie, (kłamał) mówił tylko kroplę prawdy w swoich przemówieniach. Ludzie mimo to zaczęli uważać go za bardzo wiarygodną i mądrą osobę, w krótce zaczęli go popierać w jego poglądach... 20 stycznia 2012
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.