Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>Ład wersalsko – waszyngtoński; traktat wersalski

Ład wersalsko – waszyngtoński; traktat wersalski

książki Recenzja   według:daylight     Autor : Antoni Czubiński
ª
 
Ład wersalsko – waszyngtoński

Pojęcie ładu wersalsko - -waszyngtońskiego dotyczy sytuacji w powojennej europie (po I wojnie światowej), która ściśle określona została podczas konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Głównymi decydentami w trakcie tej konferencji były oczywiście były oczywiście państwa zwycięskie, a więc: Francja, wielka Brytania, Włochy, stany Zjednoczone a także Japonia. W zasadzie wszystkie te państwa miały własne idee ładu powojennego, ostatecznie jednak udało się dojść do kompromisu, którego wynikiem były traktaty pokojowe podpisane z państwami pokonanymi.

Podpisano zatem następujące traktaty:

28.06.1919 – traktat w Wersalu – dotyczy Niemiec:

• Niemcy uznano za winne wybuchu I wojny światowej

• Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię

• Belgia przejęła Eupen i Malmedy

• zarządzone zapłatę reparacji wojennych

• znacznie ograniczono dozwolona liczbę sił zbrojnych w Niemczech.

10.09.1919 – traktat w Saint – German – en – Laye – dotyczy Austrii:

• podział Austro – Węgier

• powstanie Królestwa SChS (Serbów, Chorwatów i Słoweńców)

• ograniczenia dotyczące ilości armii

• do Włoch trafił Triest i południe Tyrolu

27.11.1919 – traktat w Neuilly – sur – Seine – dotyczy Bułgarii:

• południowe tereny Dobrudży zostały przyłączone do Rumunii

• część Tracji trafia do Grecji

• część Macedonii zostaje przekazana Królestwu SChS

• zarządzono zapłatę odszkodowań finansowych.

04.06.1920 – traktat w Trianon – dotyczy Węgier:

• znaczne straty terytorialne

• zarządzono odszkodowania finansowe

10.08.1920 – traktat w Sevres – dotyczy Turcji:

• znaczne straty terytorialne – powierzchnia okrojona do mniej więcej piątej powierzchni byłego imperium

Na konferencji w Paryżu poruszono rzecz jasna także sporną kwestie polską. Sprawa polska cieszyła się sporym poparciem Francji , spotkała się jednak z niechęcią angielską. Ostatecznie jednak doszło do porozumienia – tereny Wielkopolski przyłączono do nowo powstałego państwa polskiego, natomiast na terenie Warmii, Mazur oraz Górnego Śląska zarządzono plebiscyty wśród ludności. Gdańsk otrzymał status Wolnego Miasta.

Warto jeszcze dodać, że w wyniku traktatu wersalskiego i traktatów mu towarzyszących 44 państwa podpisały Pakt Ligi Narodów, która miała być gwarantem pokoju na świecie i optymalnego rozwoju współpracy międzynarodowej.

Na podstawie „Historii powszechnej XX wieku” autorstwa Antoniego Czubińskiego.

Opublikowano dnia: 28 grudnia, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.