Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Powstanie solidarności

Praca naukowa Recenzja   według:citretka    
ª
 
robotnicy latem 1980 r. inaczej zaczęli organizować swój opór. utworzyli w gdańsku międzynarodowy komitet strajkowy i zamknęli się w stoczni. stoczniowców wspierało duchowieństwo-ksiądz jankowski i inteligencja-tadeusz mazowiecki(dziennikarz z zawodu). partyjni nie wiedzieli jak zniszczyć opozycję- atak na stocznię spowodował olbrzymią masakrę.ta sytuacja zmusiła obie strony do negocjacji-podpisano porozumienie 30.VIII.1980 r. w 21 punktach.na czele związku stanął lech wałęsa.wkrótce solidarność liczyła 10 mln. osób.gierek musiał ustąpić.ustapił 6.IX.1980 r.-jego syn adam jest eurodeputowanym.gierek nie przyznał się do błędów w rządzeniu polską. powstanie solidarności podniosło na duchu narody żyjące pod egidą ZSRR,ale zaniepokoiło to moskwę i polskich komunistów.w polsce organizowano wiele strajków,zaopatrzenie się nie poprawiło.dało to podstawy do przygotowania przez jaruzelskiego nowych działań.13.XII.1981 r. wprowadził stan wojenny,ktory trwał do 22.VII.1983 r. Internowano 11 tys. ludzi-wałęsa,gierek,moczulski(przywódca  KPN),zawieszono a następnie rozwiązano solidarność,wprowadzono zaostrzone prawo,godzinę policyjną,stosowano rewizję ,przeszukiwania,wznowiono cenzurę.w rezultacie część działaczy solidarności zeszła do podziemia(frasyniuk) i do oporu z władzą zagrzewał kościół m.in. ks.popiełuszko,który został bestialsko zamordowany w 1984 r. wcześniej o rok przyznano wałęsie pokojową nagrodę nobla ,lecz nie mógł jej odebrać osobiście,obawiając się,że po wyjeździe z kraju nie wpuszczą go.w 1985 r. objął władzę w ZSRR michaił gorbaczow.zdawał sobie sprawę z tego,że kraj wymaga reform.głosił zasadę pierestrojki czyli przebudowy i głasnostji czyli jawności, a więc działania partii,afery,działaczy-wszystko jawne.ZSRR potzrebował pieniędzy  na reformy gospodarcze a tak wielkie sumy mógł dać tylko zachód- RFN.niemcy zgodzili się pod warunkiem,że ZSRR nie będzie stawiać oporu przy jednoczeniu niemiec. gorbaczow miał nadzieję,że  uda mu się zreformować kulejącą gospodarkę,lecz system socjalistyczny był niereformowalny.w rezultacie w roku 1990 jego przeciwnicy-generał jarnajew przygotowali pucz(spisek),który się nie udał.parlamentu i przemian bronił borys jelczyn-jeden z posłów.gorbaczow odzyskał pozycję.był pierwszym i zarazem ostatnim prezydentem ZSRR. to państwo rozpadło się w 1991 r. i wielu historyków uważa tę datę za zakończenie zimnej wojny,która trwała w latach 1946-1991.skoro gorbaczow przeprowadzał zmiany u siebie,mogła je także uczynić polska.
społeczeństwo było zmęczone niedostatkiem a komuniści obawiali się rewolucji,gdyż naród był zdesperowany,dlatego włądza zdecydowała się na pojęcie rozmów w 1989 r. z opozycją. w ten sposób doszło do rozmów okragłego stołu=lity-kwiecień 1989 r. stronę rządową reprezentował kwaśniewski,miller a solidarność mazowiecki,geremek,kuroń,frasyniuk,wałęsa. przy okragłym stole wydawało się,że wszyscy mają równe prawa lecz dzisiaj kręgi solidarnościowe twierdzą,że włądza oszukiwała i zdobyła większe korzyści niż solidarność.zadecydowano o przywróceniu solidarności,prywatyzacji czyli sprzedaż majatku narodowego w celu powrotu do gospodarki rynkowej,reprywatyzację czyli oddanie przez państwo zagrabionych prywatnym właścicielom i kościołowi dóbr (ziemi,budynków),walkę z inflacją-miał być realizowany tzw. plan balcerowicza.uzgodniono też tzw. wybory kontraktowe.miano przywrócić dwuizbowy parlament bo dotychczas była tylko izba poselska i do senatu miały się odbyć wolne wybory czyli wsyzstkie partie mogły przedstawiać swoich kandydatów zaś do izby poselskiej opozycja miała dostać 35 % miejsc a resztę komuniści.chcieli w ten sposób zachować przewagę.wybory odbyły się 4.VII.1989 lecz nie były to wolne wybory- pierwsze wolne wybory odbyły się w 1991 r.w wyniku wyborów kontraktowych w sierpniu utworzono pierwszy rząd niekomunistyczny z premierem mazowieckim.zgromadzenie narodowe czyli połączone obrady izby psoelskiej i senatu wybrały na prezydenta jaruzelskiego przewagą 1-go głosu.michnik rzucił hasło 'wasz prezydent,wasz premier' i wudac było rywalizację obu osób. w 1990 r. prezydentem  w wyborach powszechnych wybrano wałęsę.jego zasługą było usunięcie wojsk radzieckich z polski w 1994 r. od grudnia 1989 gdt wprowadzono poprawki do konstytucji PRL-u,polskę nazwano III RP,przywrócono godło orła z koroną.nowa konstytucja tzw. mała konstytucja została uchwalona w 1992 r. a pełna konstytucja w 1997 r.
Opublikowano dnia: 22 lipca, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika citretka

More
X

.