Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Absolutyzm WE FRANCJI

artykułu Recenzja   według:ehoo     Autor : ehoo
ª
 

  Absolutyzm  to forma rządów odznaczająca się skupieniem pełni władzy w rękach jednostki  nie podlegającej kontroli. Do absolutyzmu dążono poprzez rozbudowę scentralizowanego aparatu państwowego, rozbudowę armii, wzrost obciążeń podatkowych mieszkańców oraz rozbudowę dworu monarszego. Celem państwa absolutnego była ekspansja zewnętrzna.
Początek absolutyzmu we Francji miał miejsce za rządów Ludwika XIII (1610 – 1643) i jego pierwszego ministra Armanda Richelieu. Ludwik XIII ograniczył rolę hugenockiej arystokracji, poprzez odebranie zamków, wojska, przywilejów. Zorganizował administrację państwa, rozwijał rodzimą produkcję, handel, flotę, ograniczył import (merkantylizm)
Ludwik XIV kontynuował politykę swego poprzednika, korzystając z pomocy kardynała Juliusza Mazariniego. Stłumił frondę (1648 – 1653) – bunt mieszczan przeciw uciskowi fiskalnemu i rządom absolutnym.
Od 1661 r. Ludwik XIV rozpoczął osobiste rządy (do 1715). Było to apogeum absolutyzmu we Francji. „Król słońce” zlikwidował urząd pierwszego ministra, skupiając pełnię władzy w swoim ręku. Odebrał parlamentowi paryskiemu prawa odmowy rejestrowania edyktów królewskich. Zniusł edykt nantejski i rozpoczął prześladowania hugenotów. Ludwik XIV zreorganizował armię i rozbudował aparat policyjny. W gospodarce nadal popierał merkantylizm. Symbolem świetności monarchii „króla słońce” była budowa pałacu w Wersalu (1669 – 1684) i przeniesienie dworu oraz mecenat króla w kulturze i nauce. W polityce zagranicznej za rządów Ludwika XIV do Francji została przyłączona część Flandii, Alzacji, Lotaryngii, Luksemburga, Księstwa  Dwu Mostów. Francja była zaangażowana w wojnę o sukcesję hiszpańską (1701 - 1713).

Skutkami absolutyzmu we Francji było nadmierne obciążenie społeczeństwa podatkami, co doprowadziło do głodu, nędzy i buntów najuboższych; nierównomierne bogacenie się społeczeństwa. Absolutyzm był jedną z przyczyn Rewolucji Francuskiej.

Opublikowano dnia: 12 kwietnia, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.