Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Definicja i pochodzenie TERRORYZMU

Praca naukowa Recenzja   według:PISANIEPRAC     Autor : OPUS EDU
ª
 
PISANIE PRAC http://opus.edu.pl Jak łatwo się domyślić termin „terroryzm” ma swoją łacińską etymologię, z tego względu w jerzykach powstałych w obrębie cywilizacji grecko – rzymskiej brzmi tak samo lub podobnie.
Słoworód tego określenia wywodzić możemy od łacińskiego słowa t e r r e r e które w swoim podstawowym znaczeniu określa: strach, straszną rzecz, straszną wieść, a w dalszym znaczeniu (kontekstowym) także ma znaczenie czasownikowe przerażać1.
Pozostając w obrębie wyjaśnień słowa terroryzm podanych przez mistrza Kopalińskiego dalsze jego wyjaśnienia tego słowa to polskie odpowiedniki takie jak: groza, gwałt, trwoga, zastraszenie, represje...2. Jednak jest to analiza leksykalna a więc pozbawiona szerszego rysu politologicznego.
Literatura dotycząca samego zjawiska terroryzmu tak na poziomie naukowym jak i popularno – naukowym nie dostarcza nam jednoznacznej i satysfakcjonując definicji3. Podsumowując dyskusje autorów zajmujących się zagadnieniem terroryzmu można stwierdzić iż terroryzm to: użycie siły przeciwko osobą lub mieniu wbrew prawu krajowemu i międzynarodowemu mające na celu zastraszenie grupy lub grup społecznych a nawet narodu lub wspólnot politycznych lub religijnych o charakterze globalnym za pomocą działań skrytych i utajnionych. Działania terrorystyczne mają na ogół cele polityczne lub religijne (rzadziej społeczne).
Do tego syntetycznego ujęcia można dodać iż obecnie można również wyróżnić tak zwany cyberterroryzm czyli ataki za pomocą internetu zagrażające systemom komputerowym państw lub organizacji administracji państwowej lub zdrowiu i życiu obywateli. W obecnym społeczeństwie informatycznym znaczenie cyberterroryzmu zwiększa się a wraz z rozwojem informatyzacji zwiększa się także zagrożenie tym rodzajem terroryzmu.

PISANIE PRAC http://opus.edu.pl
Opublikowano dnia: 14 lutego, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.