Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

książki Recenzja   według:zerowka     Autor : zerowka
ª
 
Kazimierz Wielki obejmując tron w 1333 r. musiał rozwiązać wiele problemów z sąsiadami - rozerwanie sojuszu luksembursko-krzyżackiego nastąpiło w 1335 r. w Wyszehradzie, przy pośrednictwie króla Węgier, Karola Roberta, Kazimierz wykupił od Luksemburgów roszczenia do Krakowa za 20 tyś. kop groszy praskich, problem krzyżacki został rozwiązany oddzielnie - walki na Rusi Halicko- Włodzimierskiej- w 1340 r. zmarł książę Rusi Halicko- Włodzimierskiej Jerzy II- zgodnie z testamentem ustanowił swoim spadkobiercą króla Kazimierza. Król przy pomocy węgierskiej podjął wyprawę na wschód. W wyniku trwających 26 lat (od 1366) wypraw została zajęta Ruś Halicka z Haliczem i Lwowem oraz część Rusi Włodzimierskiej. Resztę ziem zajęli Litwini. Na Podolu król ustanowił namiestników jako swoich lenników. Pretensje Węgrów do Rusi Halickiej unormował układ z 1350 r. między Kazimierzem a Robertem Andegaweńskim- w przypadku objęcia tronu polskiego przez Andegawena Ruś miała pozostać przy Polsce, w przypadku objęcia tronu przez potomka męskiego Kazimierza, Węgrzy mogli odkupić Ruś za 100 tyś. florenów. - konflikt z Krzyżakami postanowił rozwiązać drogą sądową. W pierwszym procesie spór rozstrzygali Jan Luksemburski i Robert Andegaweński. Przyznali Polsce Kujawy, ale Pomorze Gdańskie dla Krzyżaków. Kazimierz nie zgodził się z tą decyzją doszło do procesu pod okiem legata papieskiego, który przyznał Polsce wszystkie ziemie- Krzyżacy nie zgodzili się na to.
Podpisano pokój w Kaliszu (Polska otrzymała Kujawy i Ziemię Dobrzańską a resztę ziem zatrzymali Krzyżacy. - starając się o odzyskanie Śląska Kazimierz utrzymywał dobre stosunki z niezależnymi książętami śląskimi. Po pokoju w Kaliszu w 1343 (z krzyżakami), Kazimierz w 1345 r. rozpoczął z Czechami wojnę o Śląsk. Przebieg działań nie był korzystny dla Polski i Kazimierz rozpoczął rozmowy pokojowe. W 1348 r. podpisano pokój w Namysłowie- Polska nie poniosła strat terytorialnych. Król Karol IV Luksemburski formalnie wcielił Śląsk do Korony Czeskiej - w 1351 r. Kazimierz zajął część Mazowsza (płocką), udało mu się wymóc na Karolu IV zrzeczenia się praw lennych do reszty Mazowsza - zacieśnił kontakty z władcami Pomorza Zachodniego- małżeństwo córki Elżbiety z księciem Bogusławem V (1343) - w 1350 r. zawarł przymierze z Danią, przyłączenie do Polski Drahima i Czaplinka (1364) zhołdowanie rycerzy niemieckich von Osten na Santoku i Drezdenku (1365)- działania wymierzone przeciw Krzyżakom i Brandenburczykom - oznaką wzrostu znaczenia i potęgi Polski w Europie Środkowej był kongres krakowski w 1364 r. zakończony słynną ucztą u Wierzynka.
Opublikowano dnia: 10 kwietnia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.