Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Charakterystyka Nazizmu

książki Recenzja   według:zerowka     Autor : zerowka
ª
 
Przyczyny nazizmu w Niemczech: - powszechne przekonanie o krzywdzie wyrządzonej Niemcom w traktacie wersalskim ( zwłaszcza bolesne upokorzenie ze strony mniejszych narodów , np. Polaków, Czechów), - niestabilność gospodarcza powojennych Niemiec (Republiki Weimarskiej - nazwa od 1919), - szczególnie gwałtowne objawy kryzysu światowego w gospodarce (lala 1929-1933), - podatność społeczeństwa na idee totalitaryzmu NSDAP: - Narodowosocjalistyczna Partia Robotnicza Niemiec założona w 1920, - od 1921 przywódca i ideolog partii - Adolf Hitler, - rozwiązana w 1923, zorganizowana ponownie w 1925, - poparcie: lumpenproletariat, burżuazja, chłopi, później całe społeczeństwo, - liczebność: 1920 -64 osoby, 1930 - 125 tyś., 1935 8,5 mln. Ideologia narodowo-socjalistyczna (nazizm) : - program NSDAP , zawarty w książce Hitlera „Moja walka" (Mein Kampf) pisanej w więzieniu - najistotniejsze elementy nazizmu : militaryzm , rasizm (oczyszczenie państwa z elementów obcych rasowo) , rządy silnej ręki ( ślepa wiara w wodza, dyscyplina społeczna, stworzenie tysiącletniej Rzeszy ku zwycięstwie rewolucji narodowo-socjalistycznej. Organizacje para militarne wiązane z NSDAP: -SS- sztafety ochronne, kierowane przez H. Himmlera 1923,-SA- oddziały szturmowe, początkowo konkurencyjne wobec SS, po wymordowaniu kierownictwa na rozkaz Hitlera straciły na znaczeniu -SD- służba bezpieczeństwa SS, kierowana przez R. Heydricha (data zał.1931). Przejęcie władzy przez Hitlera; - pierwsza próba zagarnięcia władzy przez NSDAP i Hitlera - tzw. pucz monachijski (Hitler w więzieniu, NSDAP zdelegalizowana) - 1923, - reorganizacja NSDAP wznowienie legalnej działalności, oparcie się na ideologii nazizmu - 1925, - rozbudowa formacji paramilitarnych związ. z NSDAP - do 1931, - udział NSDAF w kolejnych wyborach parlamentarnych (1928- 12 mandatów, 1930-23 mandatów), - wobec realnej groźby objęcia rządów przez komunistów prezydent P.
von Hindenburg powierzył Hitlerowi stanowisko kanclerza (komuniści zadowoleni z tego faktu sądzili, że rządy Hitlera będą farsą i najlepszym pretekstem do przejęcia władzy po NSDAP) - styczeń 1933 - nowe wybory do parlamentu - terror i prowokacje bojówek hitlerowskich (m.in. podpalenie Reichstagu), NSDAP zdobywa 44% miejsc w parlamencie - marzec 1933, - dekretem prezydenta Hitler wyposażony w specjalne pełnomocnictwa (potwierdzone także przez Reichstag)-1933. -„Noc Długich Noży" - Hitler zlikwidował opozycję wewnątrzpartyjną w SA-czerwiec 1934, - Hitler Fuhrerem i Kanclerzem Rzeszy - sierpień 1934. Nazistowskie państwo totalitarne: - III Rzesza państwem jednolitym i scentralizowanym (zlikwidowano federacyjny charakter państwa), - administracja państwowa podporządkowana NSDAP, - rząd całkowicie nazistowski (zlikwidowano partie polityczne i związki zawodowe niezwiązane z nazistami) - powołano organizacje młodzieżowe wprowadzające ideologię narodowo-socjalistyczną (np. Hitlerjugend), - wzmożone prześladowania opozycji politycznej oraz ludności żydowskiej (ustawy o ochronie krwi niemieckiej - Żydzi obywatelami drugiej kategorii. - propaganda nazistowska we wszystkich dziedzinach życia - szczególna rola GESTAPOO - tajnej policji państwowej utworzonej w 1933, - zachowanie pozorów demokracji
Opublikowano dnia: 10 kwietnia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    charakterystyka nazizmu w niemczech Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.