Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>Przyczyny, konsekwencje i przebieg Powstania Listopadowego

Przyczyny, konsekwencje i przebieg Powstania Listopadowego

książki Recenzja   według:Renee1     Autor : Renee1
ª
 
W okresie od 1815 do 1830 roku na ziemiach Królestwa Polskiego doszło do powstania licznych organizacji spiskowych, a ich działalność będzie stanowiła pośrednią przyczynę wybuchu Powstania Listopadowego. W 1816 roku została utworzona Organizacja Panta Koina, czyli wszystko wspólne. W 1817 roku otworzono Towarzystwo Filomatów i Filaretów i Promienistych. Głównymi działaczmi byli: Zan, Mickiewicz i Jerzowski. W 1819 roku powstaje wolnomularstwo narodowe. Na bazie tej organizacji w 1821 roku zostało utworzone Towarzystwo Patriotyczne na czele z Łukasińskim. Na ziemich Królestwa Polskiego działała legalna opozycja sejmowa. Byli to posłowie z Kalisza, na czele których stali bracia Niemojewscy. Legalna opozycja została zlikwidowana w 1822 roku, kiedy car przestała zwoływać sejm. W 1828 roku w Szkole Podchorążych został zawiązany spisek, na czele którego stanął Piotr Wysocki. Zajmuje się on przygotowaniem walki zbrojnej, a wybuch powstania został przyspieszony ponieważ car wpadł na trop działalności spiskowej. 29.XI.1830 w nocy, spiskowcy cywilni: Ludwik Nabierak i Seweryn Goszczyński dokonują niudanego zamachu na Wielkiego Księcia Konstantego, Który ucieka z Belwederu. Piotr Wysocki na czele podchorążych przechodzi przez Łazienki w kieunku Placu Trzech Krzyży. Pod Arsenał przybywają grupy rzemieślników i wyrobników ze Starego MIasta i Powiśla. Sukcesem jest zdobycie Arsenału. Wojska Konstantego 30.XI wycofują się do Wierzbna i Warszawa jest wolnym miastem. Lubecki i Czartoryski zwracają się do księcia o pomoc, a kiedy on odmawia z inicjatywy LUbeckiego powstaje Straż Bezpieczeństwa, która ma tłumić powstanie. 1 XII 1830 roku siły rewolucyjne utworzyły Towarzystwo Patriotyczne na czele z Maurycym Mochnackim, które domoagało się zerwania rokowań z KOnstantym, rozszerzenia działań wojennych na całe Królestwo i powołania nowego rządu. 3.XII.1830 roku powołana Rada Administracyjna przez odłam zachowawczy przekształciła się w Rząd Tymczasowy. Mochnacki został odsunięty od władzy. 5.XII 1830 roku dyktatorem został Chłopicki, człowiek popularny, brał udział w walkach powstania kościuszkowskiego, w Legionach Chłopskich. Ale Chłopicki głosząc chasła patriotyczne nie wierzył w mozliwośc pokonania Rosji, a pwstanie chciał zlikwidować na drodze ugody z carem.
W XII 1830 roku odbywają się obrady sejmu w Warszawie, na których ogłoszono powstanie jako narodowe, a 25.I.1831 roku oficjalnie została ogłoszona detronizacja cara. Detronizacja zayma pierwszy etap powstania, dalej walka będzie przebiegała pod kątem wyzwolenia narodowego i społecznego. W II 1831 roku na czele 115 tysięcznej armii rosyjskiej staje Dybicz i wkracza na ziemie Królestwa. W chwili wybuchu powstania armia polska liczyła 27 tysięcy, ale istaniała możliwość podwojenia tej liczby. Pod względem wyszkolenia i wartości bojowej żołnierz Królestwa przewyższał żołnierzy rosyjskich, z tym, że słabszą stroną był korpus oficerski wychowany przez Konstantego. Główne uderzenie znajdowało się między BUgiem i Narwią. Pierwsza bitwa stoczona była pod Stoczkiem, a kolejna pod Dobrem, gdzie wojska wojska wycofały się pod Olszynkę Grochowską. Bitwa pod Olszynką była nierozstrzygnięta, a naczelnym wodzem polskim zostaje Skrzynecki, który przystępuje do rokowań z Dybiczem. Szefem sztabu zostaje Prądzyński, który przygotował doskonałe plany ofensywy. Według planów miało nastąpić uderzenie na Łomżę, ale Skrzynecki zarządził odwrót i 26.V.1831 roku doszło do bitwy pod Ostrołęką zakończonej klęska Polaków. Ostatnie walki prowadzone były pod Modlinem i Zamościem - klęska Polaków. Chociaż powstanie objęło tylko obszar zaboru rosyjskiego, zmobilizowało do działalności politycznej ludność w pozostałych zaborach. Międzynarodowe znaczenie powstania polegało na tym, że zapobiegło ono stłumieniu rewolucji we Francji i w Belgii, osłabiło Rosję jako ostoję feudalizmu. Stanowiło przykład dla innych narodów europejskich, a słowo "POLAK" stało się synonimem rewolucjonisty. Napisz swoje streszczenie tu.
Opublikowano dnia: 07 kwietnia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    powstanie listopadowe przyczyny przebieg i skutji Zobacz wszystkie
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.