Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>Najważniejsze wydarzenia epoki Młodej Polski

Najważniejsze wydarzenia epoki Młodej Polski

książki Recenzja   według:zerowka     Autor : zerowka
ª
 
Świat 1890 – dymisja Bismarcka znanego, w zaborze pruskim, z niechęci do Polaków;1893 – zawarcie przymierza prusko-rosyjskiego;1894 – w Rosji na tron wstępuje Mikołaj II;1898 – wojna o Filipiny pomiędzy USA a Hiszpanią; skonstruowanie radia przez Marconiego; odkrycie radu przez Piotra Curie i Marię Skłodowską- Curie; 1901 – śmierć angielskiej królowej, Wiktorii; krwawe walki ukraińsko-polskie na uniwersytecie we Lwowie;1903 – Nagroda Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie za prace w dziedzinie promieniotwórczości;1904 – wybuch wojny rosyjsko-japońskiej;1905 – rewolucja w Rosji;1908 – zajęcie Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry;1912 – I tzw. wojna bałkańska;1914 – zamach na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie i wybuch I wojny światowej;1915 – Turcja i Włochy przystępują do wojny;1916 – bitwa pod Verdun;1917 – wybuch rewolucji w Rosji; powstanie ZSRR; utworzenie armii polskiej we Francji;1918 – koniec I wojny światowej; podpisanie traktatu pokojowego; Polska 1890 – z okazji 1 maja pierwsza manifestacja w Warszawie; złożenie zwłok A. Mickiewicza na Wawelu;1891 – powstanie Towarzystwa Szkoły Ludowej w Galicji;1892 – powst. Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS); strajki robotnicze w Łodzi;1893 – powst. Socjaldemokracji Królestwa Polskiego;1895 – powst. Stronnictwa Ludowego w Galicji;1896 – utworzenie Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego w Galicji;1897 – strajki w Warszawie i Zagłębiu Dąbrowskim; wizyta cara Mikołaja II w Warszawie;1898 – odsłonięcie pomników A.
Mickiewicza w Krakowie i Warszawie w stulecie urodzin wieszcza; otwarcie Politechniki Warszawskiej z językiem rosyjskim jako wykładowym;1901 – strajk szkolny we Wrześni (odzew na nakaz nauczania religii w j. niem.);1902 – strajki chłopskie w Galicji;1905 – zamknięcie politechniki i uniwersytetu Warszawie; powstanie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego (endecji) w Galicji;1907 – upadek rewolucji w zaborze rosyjskim; proces III Proletariatu;1908 – założenie w Galicji tajnego Związku Walki Czynnej;1914 – wymarsz I Kompanii Kadrowej z Krakowa;1915 – powstanie polskiej Organizacji Wojskowej na terenie byłego zaboru rosyjskiego;1916 – proklamowanie 5 XI samodzielnego Królestwa Polskiego pod patronatem Niemiec i Austro-Węgier; powołanie w warszawie Tymczasowej Rady Stanu;1917 – uwięzienie w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego;1918 – utworzenie Tymczasowego Rządu w Lublinie; 11 XI – powstanie niepodległego państwa polskiego (naczelnikiem został Józef Piłsudski).
Opublikowano dnia: 07 kwietnia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.