Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Powstanie USA

książki Recenzja   według:Iwonkaaaaaaaaaa     Autor : Iwonka
ª
 
Osadnictwo hiszpańskie i portugalskie rozwijało się głównie w Ameryce Południowej, natomiast Anglicy i Francuzi opanowywali wybrzeża Ameryki Północnej. Obszar dzisiejszej Kanady był miejscem osadnictwa francuskiego, natomiast na wybrzeżu atlantyckim utworzono 13 kolonii angielskich. Wśród osadników najwięcej było Anglików, mniej Irlandczyków, Szkotów, Niemców, Holendrów i przedstawicieli innych narodowości. Stopniowo obszar kolonii powiększano o kolejne terytoria Indian. Chociaż koloniści utrzymywali z nimi stosunki handlowe, jednak nie były one równoprawne. Często oszukiwali rdzenną ludność, np. płacąc wódką i rumem za kupowana ziemię. Koloniści rozwinęli różne gałęzie gospodarki na terenach zabranych Indianom. Na południu powstały wielkie plantacje ryżu i bawełny, na których pracowali czarni niewolnicy przywożeni z Afryki. W koloniach północnych dużą rolę odgrywały gospodarstwa farmerskie, zajmujące się uprawa zbóż, kukurydzy i hodowlą bydła. Powstawały miasta, manufaktury.Z czasem powstała dobrze rozwinięta siec szkół na czele z najstarszym uniwersytetem Harvarda,, rozwijało się życie naukowe. Dbano o uprawnienia obywatelskie mieszkańców kolonii, prowadzono życie publiczne na wzór europejski. Nowi osadnicy interesowali się, coraz popularniejszymi w Europie, poglądami głoszonymi przez myślicieli epoki oświecenia. Wydawali gazety i książki, organizowali także dyskusje naukowe i religijne. Z inicjatywy Beniamina Franklina utworzono stałą pocztę. Konni kurierzy rozwozili listy, przesyłki i czasopisma. W koloniach mieszkali przedstawiciele wielu narodowości i religii, jednak wśród mieszkańców stopniowo rodziło się poczucie wspólnoty. Przyczyniły się do tego niewątpliwie wieloletnie walki z Indianami. Jednak najbardziej zjednoczył ich konflikt z władzami brytyjskimi, traktującymi osadników jak poddanych drugiej kategorii. Ustanawiane przez parlament podatki oraz brak możliwości decydowania o własnym losie budziły oburzenie kolonistów. Rząd brytyjski, chcąc zwiększyć wpływy do skarbca państwowego zaostrzył przepisy celne na towary przywożone do Ameryki na statkach innych niż angielskie. Wydał także wiele ograniczeń dotyczących działalności handlowej i gospodarczej, zakazał produkcji wielu towarów. Władze Wielkiej Brytanii chciały w ten sposób zmusić kolonistów do kupowania produktów angielskich. Posłuszeństwo poddanych miał zapewnić przepis, który umożliwiał użycie siły zbrojnej wobec opornych.
Ostre zarządzenia przeciwko mieszkańcom kolonii ni powstrzymały coraz częstszych aktów nieposłuszeństwa. Najbardziej znany miał miejsce w Bostonie, gdzie grupa kolonistów wrzuciła do morza ładunek herbaty obłożony wysokim cłem. Anglicy odpowiedzieli nowymi represjami, a król nazwał kolonistów buntownikami. Próby zawarcia ugody z królem nie dały rezultatu. Wobec tego przedstawiciele 13 kolonii zebrali się na kongresie w Filadelfii i tam w dniu 4 lipca 1776r. uchwalili Deklarację Niepodległości. W ten sposób oficjalnie powstało nowe państwo – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Jednak o niepodległość trzeba było walczyć. Jerzy Waszyngton, doskonały wódz i organizator, stanął na czele wojsk powstańczych. Początkowo sukcesy odnosili Anglicy, ponieważ armia Stanów Zjednoczonych – złożona z ochotników – była źle uzbrojona i niezdyscyplinowana. Dopiero gdy podniesiono poziom dyscypliny i polepszono stan uzbrojenia, armia amerykańska zaczęła odnosić pierwsze sukcesy. USA po zakończeniu wojny stanęły wreszcie przed koniecznością utworzenia własnej instytucji władzy. Ważnym krokiem było uchwaleni 1787r. konstytucji. Wprowadzono w życie monteskiuszowski trójpodział władzy. Obywatelom zagwarantowano szereg praw, takich jak wolność słowa i wyznania oraz nietykalność osobistą. Na mocy konstytucji USA stały się państwem federalnym. Władze centralne zajmują się głównie polityką zagraniczna, sprawami wojskowymi i ustalaniem podatków. Do uprawnień władz stanowych należy uchwalanie przepisów prawa cywilnego i karnego.Chociaż konstytucja amerykańska byłapierwszym dokumentem tego typu na świecie, to wolność i równość wobec prawa gwarantowała jedynie białym ludziom. Czarnych niewolników i Indian nie uznano za godnych korzystania z praw obywatelskich.Konstytucja Stanów Zjednoczonych, z pewnymi zmianami obowiązuje do dziś. Od XVIII w. wniesiono do niej jedynie 27 poprawek, ostatnią XXVII w 1992r.
Opublikowano dnia: 10 stycznia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.