Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Proces w Norymberdze

książki Recenzja   według:cinekstg     Autorzy: J. Heydecker; J. Leeb
ª
 
W listopadzie 1945 roku rozpoczął się proces sądowych, którego celem było rozliczenie winnych spowodowania II wojny światowej oraz ukaranie osób i organizacji dopuszczających się w latach wojny zbrodni wojennych. Proces norymberski był ukoronowaniem prowadzonych od zakończenia I wojny światowej działań zmierzających do wykluczenie wojny agresywnej, z dostępnych środków polityki międzynarodowej. Pierwszą taką próbę alianci podjęli po podpisaniu traktatu wersalskiego. Zgodnie z jego brzmieniem przed międzynarodowym trybunałem osądzeni zostać mieli zbrodniarze wojenni oraz sam cesarz. Plany te jednak zakończyły się fiaskiem. Holandia udzieliła cesarzowi azylu i nie zgodziła się na jego ekstradycje. Przeprowadzone natomiast w 1921 r. Sądy Lipskie były jawną kpiną z wymiaru sprawiedliwości podczas, której bardziej, niż na osądzeniu zbrodniarzy, skupiono się na ich rehabilitacji. Również późniejsze działania zakończyły się niepowodzeniem. W 1924 roku nie został ratyfikowany Protokół Genewski, a podpisany cztery lata później Pakt Brianda- Kelloga wykluczał ,co prawda wszczynanie wojen z dostępnych środków międzynarodowych, lecz nie przewidywał żadnych sankcji w wypadku jego naruszenia. W efekcie stał się, pustym zapisem prawa międzynarodowego.
Dopiero rodzące się, w latach wojny przepisy prawa międzynarodowego, stworzyły podwaliny pod późniejszy proces. Prace, te były burzliwe. Wszyscy zainteresowani zgadzali się, iż winnych wybuchu wojny należy ukarać. Różnili się natomiast w pozostałych kwestiach. Część za najlepsze rozwiązanie uważała, stworzenie listy zbrodniarzy i natychmiastową ich egzekucję. Inni obawiali się, że zrobiłoby to z nich męczenników i optowali za procesem. Nie wiadomo jednak było, wedle jakiego prawa i procedur taki proces prowadzić, a także kto ma to zrobić. Ostatecznie zadecydowano, aby złapanych zbrodniarzy oddać pod sądy państw, w których popełnili oni najwięcej przestępstw, z za wyjątkiem największych zbrodniarzy wojennych. Ich, kraje alianckie postanowiły sądzić w odrębnym międzynarodowym procesie, zwanym często pokazowym "sądem zwycięzców nad zwyciężonymi".
W akcie oskarżenia procesu norymberskiego pojawiły się cztery kategorie przestępstw. Oprócz zbrodni wojennych sensu stricte, za przestępstwa międzynarodowe uznane zostały, również zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie przeciwko pokojowi oraz spisek i przygotowywanie wojny agresywnej. Ostatnie dwie kategorię rozszerzyły odpowiedzialność prawną w czasie. Pierwotnie zakres jurysdykcji ograniczać miał się do przestępstw popełnionych, w latach II wojny światowej. Ostatecznie został powiększony on o lata 1933 - 1939. W efekcie umożliwiło to postawienie przed trybunałem poza przedstawicielami armii, również osoby ze świata polityki, mediów oraz biznesu.
Statut, akt oskarżenia i wyrok procesu stanowiły szkielet dla rozwijającego się po wojnie międzynarodowego prawa karnego, a ustalone w jego trakcie zasady norymberskie, są do dziś ważną częścią zasad działalności ONZ.
Książka J, Heydeckera i J. Leeba przybliża czytelnikowi ze szczegółami genezę procesu oraz jego przebieg. Zawarte są w niej zeznania zarówno oskarżonych jak i świadków. Ponadto autorzy przedstawiają w niej główne problemy i dylematy towarzyszące procesowi. Wszystko to pisane jest lekkim i przystępnym piórem, dzięki czemu książkę czyta się jak pasjonującą , trzymającą w napięciu powieść, odkrywającą przed czytelnikiem krok po kroku wydarzenia toczące się na sali rozpraw Pałacu Sprawiedliwości w Norymberdze. Dostępny w księgarniach "Proces w Norymberdze" jest uaktualnionym wznowieniem oryginału z lat siedemdziesiątych, wzbogaconym m.in. o usunięty wówczas w Polsce przez cenzurę rozdział dotyczący sprawy Katyńskiej.

Opublikowano dnia: 08 stycznia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.