Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>LITERATURA I SZTUKA PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

LITERATURA I SZTUKA PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

książki Recenzja   według:eja111     Autor : ..
ª
 
II wojna światowa rozpoczęła się dla Polaków dwukrotnie: 1 września najazdem Niemiec faszystowskich i 17 września – komunistycznego Związku Radzieckiego. Wybuch wojny radykalnie zmienił sytuację polskiej kultury i literatury. Zlikwidowane zostały wszystkie instytucje życia artystycznego a środowisko pisarzy uległo rozproszeniu. Literatura jednak rozwijała się nadal: w konspiracyjnych, krajowych warunkach a także poza granicami Polski – na emigracji. Kultura i literatura aktywnie rozwijały się w warunkach okupacji niemieckiej. W kraju powstawała prasa konspiracyjna, tworzyły się ugrupowania młodych twórców, debiutowali poeci i prozaicy. Ważnym ośrodkiem stała się Warszawa. Szczególny wyraz artystyczny zyskała twórczość pokolenia urodzonego ok. roku 1920, od tytułu powieści Romana Bratnego nazwanego po latach „pokoleniem Kolumbów”: K. K. Baczyński, Tadeusz Gajcy, Andrzej Trzebiński. Równolegle do debiutów tworzyli na terenach okupowanych przez Niemców pisarze starszej i średniej generacji: Leopold Staff, Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Jarosław Iwaszkiewicz, itp. Środowisko twórców, które znalazło się na terenach okupowanych przez Związek Radziecki, narażone było na takie same represje, jakie spotykały naród polski pod okupacją niemiecką.
Wielu pisarzy zostało aresztowanych (W. Broniewski), inni przeszli przez obozy i łagry radzieckie. Aktywnie rozwijała się również twórczość polskich pisarzy, którzy na skutek wojennych wydarzeń już we wrześniu 1939r. znaleźli się na emigracji, a następnie tworzyli polskie ośrodki kultury w różnych krajach Europy i Ameryki. W Anglii schronienie znaleźli: A. Słonimski, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, w USA: J. Tuwim, J. Lechoń. Literatura wojenna jest dziełem wielopokoleniowym. Zaskakuje również bogactwem gatunkowym. W okresie wojny i okupacji rozwijała się także twórczość dramatopisarska, gatunkowo zróżnicowana. W prozie okupacyjnej dominują krótkie formy epickie: nowela, opowiadanie, szkic. Literatura okupacyjna jest także świadectwem prawdy o wojnie.
Opublikowano dnia: 23 października, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.