Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Historia>Znaczenie odzyskania Gdańska przez Polskę po pokoju toruńskim

Znaczenie odzyskania Gdańska przez Polskę po pokoju toruńskim

artykułu Recenzja   według:Aave3     Autor : Piotr Sieczkowski
ª
 
Z cyklu „Historia w telegraficznym skrócie"

Gdańsk znalazł się w tworzonym państwie Polskim już za czasów Mieszka I. Następni władcy także starali się utrzymać nad nim zwierzchność. Rozbicie dzielnicowe nie osłabiło dążeń władców Pomorza i Gdańska do łączności z Polską. Niestety, w procesie jednoczenia ziem polskich przez Władysława Łokietka Gdańsk znalazł się poza Polską, gdyż zakon krzyżacki złamał umowy sojusznicze i wcielił całe Pomorze do swojego państwa.

Gdańsk i ujście Wisły a tym samym całe Pomorze było pod panowaniem krzyżackim blisko 160 lat. W tym czasie dokonała się zasadnicza zmiana w położeniu politycznym i gospodarczym Polski. Na czym ta zmiana polegała? O tym później.

Wojna trzynastoletnia 1454-1466 przyniosła Polsce Kazimierza Jagiellończyka generalny sukces. Zakon stał się lennikiem Polski, utracił samodzielność i połowę terytorium, w tym bogate miasta położone nad Wisłą i nad Zalewem Wiślanym: Gdańsk, Toruń, Elbląg.

Włączenie Gdańska do Polski stanowić będzie o przyjęciu przez Polskę pełnej kontroli nad Wisłą i uzyskaniu dużego portu nad Bałtykiem. Dzięki temu można mówić o nasileniu się handlu ze światem zewnętrznym. Przeszkoda, jaką była granica z zakonem, została usunięta. Rozwój handlu drogą wiślaną w wieku XV podyktowany był rosnącym w Europie zachodniej zapotrzebowaniem na produkty rolne. Ta tendencja doprowadzi do ciągłego zwiększania się zysków producentów rolnych – głównie szlachty. W dorzeczu Wisły powstawać będą folwarki szlacheckie nastawione na eksport zboża. Gdańsk i inne miasta nadwiślańskie spełniać będą rolę pośrednika. Łatwość wywozu towarów – ciągle rosnący eksport – dopingował szlachtę do powiększania dóbr ziemskich, tworzenia nowych folwarków. Innymi słowy rozwój folwarków szlacheckich warunkowany był wywozem towarów drogą wiślaną do Gdańska i do Europy.

To rozumowanie można jeszcze rozwinąć. Mianowicie rozwój folwarków zmuszał szlachtę do poszukiwania siły roboczej. Szlachta zatrudnia więc chłopów, którzy na początku XVI wieku zmuszeni zostaną do przyjęcia pańszczyzny. Przedstawione wyżej rozumowanie ma ukazać długoterminowe następstwa zdobycia i włączenia do Polski Gdańska i Pomorza.

Sam Gdańsk stał się miastem królewskim. Dzięki połączeniu z Polską Gdańsk stanie się w następnych dziesięcioleciach najbogatszym miastem w Polsce. Stanowić będzie o łączności naszego kraju z Europą Zachodnią w dziedzinie kultury, myśli, doświadczeń społecznych i religijnych.
Opublikowano dnia: 17 sierpnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    ale ja chce krótsze przysle ktoś?? Zobacz wszystkie
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.