Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Film i jego rodzaje

książki Recenzja   według:eja111     Autorzy: ; ; ;
ª
 
Film, inaczej utwór filmowy zapisany w postaci obrazu i dźwięku na taśmie filmowej. To rodzaj masowego widowiska; sztuka ruchomej fotografii i towarzyszącego jej dźwięku. Nazwa „film” posiada szerszy zasięg niż nazwa „sztuka filmowa” i obejmuje wszelkie utrwalone na taśmie zdjęciowej obrazy, które można wyświetlać na ekranie. Do sztuki filmowej zwykle zalicza się przede wszystkim utwory fabularne, chociaż nie jest to w pełni słuszne, ponieważ do dzieł sztuki można zaliczyć każdy film o dużych ambicjach artystycznych i nie ważne jest, jaki rodzaj reprezentuje. Podział twórczości filmowej na rodzaje przejęty został z literatury. Podstawowe rodzaje filmu : fabularny, poetycki, dokumentalny, naukowo-oświatowy, odpowiadają : epice, dramatowi, liryce, publicystyce i literaturze naukowo-oświatowej. Bardziej uzasadniony jest podział na : niefabularne i fabularne rodzaje filmów, przypisując im odpowiednie gatunki filmowe. FILMY NIEFABULARNE – w zakres tych filmów wchodzą gatunki naukowo-oświatowe, do których należy każdy film, którego literackim odpowiednikiem jest rozprawa naukowa, podręcznik, czasopismo naukowe, broszura popularno-naukowa, itp. oraz filmy dokumentalne i instruktażowe. Film naukowy – jego celem jest filmowa rejestracja zjawisk z różnych dziedzin nauki. Przy realizacji tych filmów stosuje się specjalne techniki zdjęć np. mikro- i makroskopowych, zwolnionych lub przyśpieszonych. Dzięki tym technikom film może zarejestrować zjawiska, których w inny sposób nie można utrwalić. W tym wypadku film jest również metodą badań. Film oświatowy – ma za zadanie popularyzację wiedzy i sztuki wśród ogromnych rzesz odbiorców. Tematem filmów oświatowych są zagadnienia medyczne, historyczne, krajoznawcze, techniczne, itp. Treść tych filmów musi być dla wszystkich zrozumiała, tzn. powinna być dostosowana do poziomu przeciętnych odbiorców czyli osób mało przygotowanych w danej dziedzinie wiedzy.Film instruktażowy – jest to gatunek filmu dydaktycznego. Jego zakres może obejmować rolnictwo, górnictwo, sport, przemysł, szkolenie wojskowe, itp. Celem takiego filmu jest przedstawienie odbiorcom wzoru pewnych czynności, poprzez których naśladowanie oraz wielokrotne powtarzanie widz wytworzy w sobie nawyki potrzebne do zajmowania się daną dziedziną. Film instruktażowy ma specyficzną budowę, dzięki czemu nie tylko uczy odbiorcę właściwego posługiwania się odpowiednimi instrumentami lub przyrządami, ale także pomaga w poprawieniu czynności, które były uprzednio źle wykonywane lub utrwalone w błędnym przyzwyczajeniu. Filmy dokumentalne – wyróżniamy tutaj 2 formy: fabularyzowaną i niefabularyzowaną. W zasadzie jednak filmy należące do tego rodzaju twórczości zaliczane są do gatunków niefabularyzowanych. Możemy wyróżnić tutaj: publicystykę filmową, reportaż oraz aktualności filmowe czyli kronikę. Publicystyką filmową nazywamy grupę tych filmów, które powstały poprzez rejestrowanie rzeczywistości. Posiadają one wyraźnie założoną tezę, najczęściej o charakterze polemicznym. Publicystyka filmowa posiada szereg odmian. Możemy tu wyróżnić filmy przekrojowe, które ukazują świat i społeczeństwo z punktu widzenia jakiegoś konkretnego zagadnienia. Inną odmianą tego gatunku są listy z podróży, w których autor przedstawia wrażenia osobiste i ciekawostki.
Zbliżoną odmianą są filmy egzotyczne. Reportaż filmowy – jest filmową relacją z autentycznych wydarzeń, możliwie najbardziej obiektywną ze wszystkich odmian, dodatkowo uzupełnioną komentarzem. Tematyka reportażu bywa różnorodna: mogą to być zagadnienia krajoznawcze, ekonomiczne, wydarzenia produkcyjne, praca grup, zagadnienia folklorystyczne. Reportaż filmowy jest jednym z najbardziej popularnych gatunków filmu dokumentalnego. Wiąże się on z innymi gatunkami, ale przede wszystkim z aktualnościami oraz z filmem o sztuce. Reportaż dopuszcza możliwość inscenizacji wydarzeń w dokładnie takiej samej formie, w jakiej zachodziły one w rzeczywistości. Aktualności filmowe (kronika) – to gatunek filmowej informacji o bieżących wydarzeniach krajowych i światowych. Cechą charakterystyczną kroniki jest łączenie kilku, czasem odrębnych tematów w jedną całość. FILMY FABULARNE – terminem tym określamy utwory filmowe, które odpowiadają w literaturze powieści lub noweli a także dramatom, komediom, itp. Film fabularny jest często nazywany „beletrystyką filmową”. Nazwa „film fabularny” oznacza cały, ogromny rodzaj twórczości. W miarę rozwoju sztuki filmowej zaczął on się dzielić na szereg gatunków: filmy sensacyjne, psychologiczne, historyczne, muzyczne, komediowe, itp. Często również terminem „film fabularny” określa się dzieła mające swe odpowiedniki literackie w różnych odmianach poezji. W gruncie rzeczy są one podporządkowane twórczości poetyckiej. Filmy poetyckie – stanowią nieco odrębny rodzaj filmowy. Różnią się one od beletrystyki filmowej przede wszystkim tym, że posiadają duży ładunek emocjonalny, apelują głównie do uczuć, gdyż odznaczają się niepowtarzalnym klimatem i są bardzo nastrojowe. Do tego rodzaju twórczości zaliczane są także filmy eksperymentalne i awangardowe. Film jako autonomiczna dziedzina sztuki ma własne środki wyrazu i sposoby interpretacji. Jest środkiem przekazu dla innych dziedzin sztuki, jest rozrywką dla widzów i dokumentem o naukowej wartości. Filmy fabularne czy niefabularne; naukowe, oświatowe czy poetyckie; barwne czy czarno-białe, dźwiękowe czy nieme; każdy z tych gatunków ma spore rzesze fanów. Grono odbiorców sztuki filmowej rośnie z pokolenia na pokolenie. Powstają coraz to nowsze, bardziej nowoczesne gatunki filmowe dostosowane do gustu, wieku czy płci odbiorców. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż sztuka filmowa na dobre zagościła w życiu współczesnego człowieka. Nic nie wskazuje też na to, by cokolwiek mogło zagrozić pozycji, jaką ugruntowała sobie ona w dzisiejszych czasach.
Opublikowano dnia: 09 listopada, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.