Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Motywy wanitatywne

artykułu Recenzja   według:Aave3     Autor : Beata Drabik
ª
 
Motywy wanitatywne

Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa vanitas, czyli marność. Motywy te przypominały, że wszystko, co ziemskie jest marnością, bo szybko przemija. Motyw ten wywodzi się z Biblii z Księgi Koheleta, która podejmuje rozważania nad kondycją ludzkiego istnienia. Czym jest życie ludzkie i człowiek ? „Marność nad marnościami, wszystko marność. Wszystko marność i gonienie za wiatrem...” Człowiek jest istotą kruchą i przemija, podczas gdy ziemia trwa wiecznie. Prawo przemijania powoduje, że człowiek nie zaznaje szczęścia na ziemi, musi na nie zasłużyć po śmierci w niebie.

Do motywów wanitatywnych w literaturze i sztuce średniowiecza można zaliczyć: obrazy rozkładającego się ciała, czaszki, ludzkie kości, zepsute lub więdnące owoce, zegary i klepsydry oraz instrumenty muzyczne.

Ich przesłanie ma uświadomić widzowi, że radość życia to tylko przemijająca chwila, trwająca jedynie przez moment. Czaszki i gnijące owoce przypominają o śmiertelności. Instrumenty muzyczne ukazują marność muzyki – w chwili gdy powstaje natychmiast umiera. Muzyka przez swoją efemeryczność pokazuje niemożność powrotu – zaczyna się i kończy równocześnie.Przykłady utworów literackich:

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
François Villon, Wielki Testament
François Villon, Ballada o paniach minionego czasu
Naborowski D. Marność
Naborowski D. Krótkość żywota

Przykłady dzieł sztuki:

Johann Rudolf Feyerabend, Taniec śmierci,
Bernt Notke, Taniec śmierci, XVw
Caravaggio, Święty Hieronim (1607)
Guercino, Et in Arcadia ego (1618-22)
Malczewski J. Śmierć
Opublikowano dnia: 04 grudnia, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.