Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Styl romański - cechy i zabytki

artykułu Recenzja   według:Aave3     Autor : Beata Drabik
ª
 
Cechy stylu romańskiego

We wczesnym Średniowieczu , w dobie rozdrobnienia dominuje styl romański.( rozwija się głównie po roku 1000 ). Kościoły romańskie posiadały grube mury, małe, wysoko umieszczone okienka o okrągłych łukach, przypominające raczej strzelnice, przepuszczały słabe światło do mrocznego wnętrza. Mocne wieże nadawały tym potężnym budowlom charakter miejsc obronnych. Budowle sakralne wznoszono najczęściej na planie krzyża łacińskiego

Proste, racjonalnie rozplanowane , często zaokrąglone (w kształcie rotundy) charakteryzowały się murami wznoszonymi z kamieni o kwadratowym ciosie, odnoszonym symbolicznie do czterech cnót kardynalnych ( cnoty ludzkie: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo). Stosowano sklepienia kolebkowe Proporcje tych gmachów, akcentowane układem kolumn, np. dwójkowym stanowiły nawiązanie do dwu części Biblii – Starego i Nowego Testamentu.

Surowość architektoniczną równoważono bogatym zdobnictwem kolumn oraz portali (bram wejściowych). Umieszczone na nich płaskorzeźby nawiązywały do tematów teologicznych i moralnych, przeważały więc wśród wizerunków wyobrażenia alegoryczne o symboliczne.

Polskie zabytki w stylu romańskim:
Płaskorzeźby na kolumnach w kościele św. Trójcy w Strzelnie, katedra w Płocku, Kamieniu, kościół w Tumie pod Łęczycą, kościół w Czerwińsku, kościół w Krakowie pod wezwaniem św. Andrzeja (wewnątrz przebudowany w stylu barokowym), krypta św. Leonarda na Wawelu, kościoły opackie w Sulejowie i Wąchocku

Europejskie zabytki w stylu romańskim

Kaplica Karola Wielkiego w Akwizgranie (Niemcy), bazylika św. Jerzego na zamku w Pradze (Hradczany)- Czechy, rotunda św. Marcina (XI wiek) w Pradze (Wyszehrad)- Czechy

Opublikowano dnia: 17 listopada, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    skąd się biorą dzieci ? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    z czego są zbudowane budowle romańskie i gotyckie?? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jakie zabydki znajdują się w strzelnie Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    podaj poszczególne elementy koscioła zbudowanego w stylu romanskim i gotyckim ? ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Kościół w stylu gotyckim: podstawa budowli była wzniesiona na planie krzyża,system halowy i bazylikowy, strzelistość (podyktowana chęcią wznoszenia się do Boga) i smukłość budowli,system konstrukcji budowli –szkieletowy, oparty na przyporach,zastosowanie filarów i żeber wewnątrz budowli,cegła podstawowym materiałem budowlanym, wewnątrz budowli sklepienia krzyżowo – żebrowe, wachlarzowe, siateczkowe, gwieździste, kryształowe i palmowe,okna, portale strzeliste 24 września 2011
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.