Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Konstytucja 3 maja

książki Recenzja   według:STS     Autor : J.W.
ª
 
Uchwalona przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791r. pod tytułem Ustawa Rządowa. Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. W sprawie unii polsko-litewskiej podjęto próby jej zacieśnienia, lub nawet zniesienia. Ustrój polityczny zgodnie z zasadą "władza społeczności początek swój bierze z woli narodu" opierał się na zasadzie trójczłonowego podziału władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.Władza ustawodawcza - parlament jako najwyższy organ władzy wybierany na dwa lata, sejm zwoływany przez króla lub marszałka. Kompetencje sejmu: uchwalanie prawa, nakładanie podatków, kontrolowanie innych władz i instytucji. Co 25 lat mógł zbierać się sejm konstytucyjny - prawo zmiany konstytucji. Władza wykonawcza - król i Straż Praw (rząd), w skład której wchodzili: prymas, pięciu ministrów, pełnoletni następca tronu bez prawa głosu, marszałek sejmu. Straż Praw kierowała administracją, podlegały jej komisje (policji, spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu).Król przewodniczący Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników, oficerów; w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem. Ministrowie, mieli obowiązek podpisywania każdego rozporządzenia własnoręcznie pod kontrolą Sejmu Władza sądownicza - sądownictwo zostało usprawnione. Ministrowie i wyżsi urzędnicy odpowiadali przed specjalnym sądem sejmowym. Sądownictwo szlacheckie zostało poddane sądom ziemiańskim.
Zgodnie z Ustawą Rządową: 1. Szlachta - miała zagwarantowane wszelkie prawa, wolności i "pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicznym". 2. Szlachta-posesjonaci posiadała nietykalność osobistą i majątkową, zapewnioną władzę nad chłopami. 3. Mieszczanie- otrzymali szerokie prawa, posiadający nieruchomości miejskie otrzymali niemalże takie same prawa, jak do tej pory szlachta. 4. Chłopi - zostali wzięci "pod opiekę prawa i rządu krajowego".Znaczenie Konstytucji 3 maja - była to pierwsza konstytucja w Europie a druga na świecie - Konstytucja była próbą uzdrowienia państwa polskiego - zniosła liberum veto, konfederacje, wolne elekcje i instrukcje poselskie - kończyła okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, rozpoczynała okres Rzeczypospolitej oświeconej - uchwalona samodzielnie przez Polaków, bez ingerencji w nasze sprawy z zewnątrz, była próbą zerwania więzów zależności od obcych mocarstw. - uchwalenie Konstytucji 3 maja otwiera w Rzeczypospolitej okres monarchii konstytucyjnej - zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju - włączenie mieszczan do życia politycznego kraju było krokiem do utworzenia modelu państwa nowożytneg
Opublikowano dnia: 10 grudnia, 2005   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    znaczenie konstytucji 3 maja ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją 7 listopada 2012
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Wpisz Swoje Pytanie ... Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    grubość obibok obibobiboki Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.