Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Metody badawcze - ankieta

artykułu Recenzja   według:Hayli     Autor : materiał pracy licencjackiej
ª
 
Do najczęściej stosowanych metod ilościowych badań rynku należy metoda ankietowa. Polega ona na pisemnym komunikowaniu się badacza z respondentem. Taka forma komunikacji ma kilka podstawowych zalet; ma również ograniczenia. Jest dokładna i trwała, ale trudniejsza niż komunikacja ustna (zarówno dla badacza, jak i dla respondenta) oraz zabiera więcej czasu niż np. wywiad. Narzędziem pomiarowym stosowanym w metodzie ankietowej jest zawsze kwestionariusz, samodzielnie wypełniany przez respondenta. Informacje zebrane za pomocą metody ankietowej umożliwiają zarówno diagnozę, jak i prognozę rynku.Ankieta to metoda pomiaru pośredniego charakteryzująca się tym, iż kwestionariusz ankietowy trafia bezpośrednio do rąk respondenta, który odpowiada pisemnie lub elektronicznie na zawarte w nim pytania. Stosowana jest najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. Do najbardziej znanych podziałów ankiet można zaliczyć:1) zależnie od sposobu doboru respondentów:- badania reprezentacyjne – gdy zbiorowość próbna stanowi statystyczną reprezentację całej zbiorowości,- badania quasi – reprezentacyjne – badana zbiorowość tylko pod pewnymi względami spełnia wymagania metody reprezentacyjnej,- badania zbiorowości incydentalnych, przypadkowych, gdy respondentami są np. przechodnie uliczni;2) zależnie od metody kontaktowania się z respondentami:- ankieta bezpośrednia,- ankieta telefoniczna,- ankieta pocztowa,- ankieta prasowa,- ankieta radiowa i telewizyjna,- ankieta komercyjna,- ankieta komputerowa,- ankieta audytoryjna,- ankieta rozdawana;3) według charakteru zbiorowości respondentów:- ankieta opinii konsumentów,- ankieta opinii ekspertów,- ankieta opinii handlowców;4) według jawności danych respondenta:- ankieta jawna,- ankieta anonimowa;5) zależnie od ilości poruszanych tematów:- ankieta jednotematyczna,- omnibus.
Metoda ankietowa wykształciła wiele szczegółowych technik badawczych, które biorą swoje nazwy od sposobu rozprowadzenia narzędzia pomiarowego wśród badanych. Ze względu na sposób rozprowadzenia wyróżnia się ankiety:· Pocztowe – kwestionariusz ankiety jest rozsyłany pocztą do poszczególnych osób;· Prasowe – kwestionariusz jest zamieszczany na łamach prasy codziennej lub periodycznej (lub dołączony do niej);· Opakowaniowe – kwestionariusz jest wydrukowany na opakowaniu lub umieszczony wewnątrz opakowania;· Audytoryjne – kwestionariusz jest rozdawany na sympozjach, zjazdach i innych zgromadzeniach;· Rozdawane – kwestionariusz jest dostarczany respondentowi przez ankietera, z prośbą o samodzielne wypełnienie;
Opublikowano dnia: 25 lutego, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Czy słowo Ankieta można tłumaczyć jako coś dobrowolnego. Ostatnio zostałam zmuszona do wypełnienia ankiety i to nie anonimowo pod rygorem nie wykonania badań w wojewódzkim centrum onkologi. Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    pomysłnametodębadawcządopracymgr.natematotyłoścukobietpo45rokużycia Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.