Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>II wojna światowa - ziemie polskie

II wojna światowa - ziemie polskie

książki Recenzja   według:majka24     Autor : M.W.
ª
 
Podział ziem polskich:-23 VIII 1939 – pakt Ribbentrop – Mołotow – podział mniej więcej wzdłuż linii Wisły,-Niemcy zajęły więcej, więc 25 IX nastąpiła korekta umowy z VIII 1939. Linię okupacji niemieckiej przesunięto dalej (linia Bugu).-IX i X – ziemie podzielone przez 3 okupantów (bo jeszcze Litwini wzięli Wileńszczyznę).-daty: 1 IX, 17 IX i 10 X to daty rozbiorów Polski – to podział pierwotny. Okupacja niemiecka:-2 strefy – ziemie wcielone do Rzeszy jako jej integralna część i GG-ziemie wcielone – Pomorze, Wielkopolska, Śląsk-edykty z października – do Rzeszy włączono dodatkowy pas ziemi: ok. poł. Warszawskiego bez Warszawy, ok. ¾ łódzkiego z Łodzią, cały dawny Śląsk Austriacki, obszary woj. kieleckiego i krakowskiego, Zagłębia: Dąbrowskie, Chrzanowskie i Żywieckie. W X utworzono GG – początkowo były 4 dystrykty: warszawski, krakowski, lubelski i radomski. Stolicą GG była początkowo Warszawa. Po wybuchu wojny niemiecko – radzieckiej powiększono GG o woj. lwowskie. Stolicą GG był Kraków. Na terenie GG znajdował się KL Auschwitz. Sytuacja na ziemiach wcielonych:-na ziemiach wcielonych obowiązywały te same normy co w Trzeciej Rzeszy – zlikwidowano polskie szkolnictwo, tworzono niemieckie urzędy.-Volkslista – Niemcy nie wiedzieli jak traktować polską część Śląska-w XII 1939 przeprowadzono spis ludności – tzw. „palcówka” by nadać obywatelstwo tej ludności – 96% podało narodowość niemiecką, władze niemieckie nie uwierzyły w taki wynik, więc przeprowadzono kolejny spis.-3 III 1941 – weszło rozporządzenie o obowiązkowym zgłoszeniu się do urzędu i określeniu swej narodowości.
-na Śląsku volkslita była obowiązkowa.-na Śląsku ok. 70 tys. ludzi wcale nie podpisało volsklisty.-I grupa volkslisty: ok. 100 tys; to byli ewidentni Niemcy.-II grupa – ci, którzy uważali się za Niemców, ale nie podali języka niemieckiego (ok. 200 tys.), ci, co nie deklarowali narodowości niemieckiej, ale byli nastawieni proniemiecko i działali w niemieckich organizacjach.-III grupa – ok. 900 tys., ludność niemiecka, ale już w znacznym stopniu spolszczona, przeznaczona do regermanizacji. -IV grupa – ok. 100-150 tys., spolonizowani Ślązacy, ale o niemieckim rodowodzie, dający się przywrócić dla narodu niemieckiego. Ludzi wpisanych na volkslistę:-można było brać do wojska,-mieli przywileje, np. kartki żywnościowe,-IV grupa miała małe dotacje, bo Niemcy im nie ufali. Sytuacja w GG:-najpierw GG miała być marionetkowym państewkiem polskim. Na premiera Niemcy upatrzyli sobie Witosa, ale ten się nie zgadzał, więc plany te upadły.-w GG wprowadzono dwujęzyczność, zostawiono polskich urzędników. -istniała tu „prasa gadzinowa”-utworzono polską policję (policja granatowa)-utrzymano polskie szkolnictwo podstawowe Część ziem pod okupacją rosyjską:-narzucono narodowość radziecką, -uderzono w inteligencję i klasy posiadające – to wynikało z kwestii ustroju społecznego.-uderzono w Kościół katolicki,
Opublikowano dnia: 15 lutego, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
  1. 1. smugiel

    zdjęcia

    www.virango.pl/content/obozy-koncentracyjne-szokujace

    1 Zagłosuj 10 kwietnia 2009
X

.