Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Sytuacja społeczno – polityczna w Polsce w latach 1970-80.

Sytuacja społeczno – polityczna w Polsce w latach 1970-80.

książki Recenzja   według:majka24     Autor : czubiński
ª
 
W Polsce lata 1970-80 to dekada Edwarda Gierka, który zastąpił w 1970 roku Gomułkę na stanowisku I sekretarza. 31 XII Gierek wygłosił przemówienie noworoczne – zapowiedział niezbędne przemiany w życiu publicznym kraju, obiecywał poprawę bytu. Społeczeństwo przyjęło jego wystąpienie z zadowoleniem. Główną przyczyną przemian były wydarzenia grudniowe – robotnicy poznali swą siłę, zaś władza zrozumiała, że musi mieć poparcie społeczeństwa. Wobec tego ekipa Gierka zdecydowała się na pewną liberalizację w życiu politycznym. Dekada Gierka to czasy odprężenia między Wschodem a Zachodem – Polska miała pełnić pomiędzy nimi rolę pomostu. Ekipa Gierka zachowała pozycję wiernego sojusznika ZSRR, a jednocześnie prowadziła politykę zbliżenia do Zachodu (głównie do USA i Francji). W latach 1970-80 Polska prowadziła bardzo aktywną politykę zagraniczną. Tu ważną rolę w dalszym ciągu zajmowały stosunki z RFN. Jesienią 1972 oba państwa nawiązały stosunki dyplomatyczne, zaś w 1974 podpisały 10-letnią umowę o rozwoju gospodarczym. Wkrótce RFN stała się największym partnerem handlowym Polski po ZSRR. Współpraca gospodarcza z Zachodem i brane tam kredyty pozwoliły Gierkowi realizować strategię wielkiego skoku gospodarczego. Szybko rosła produkcja przemysłowa. Pozwolono też działać prywatnym kupcom, pochwalano drobną „inicjatywę prywatną”. Polityka rolna i niekorzystne warunki klimatyczne w latach 1974-75 doprowadziły jednak do kryzysu żywnościowego. Na rynku było coraz mniej mięsa, Polska musiała też zacząć importować paszę i zboże. W połowie lat 70-tych pojawiły się oznaki kryzysu. Gospodarka polska była zbytnio uzależniona od importu surowców w XII 1976 władze w obawie przed wybuchem fali niezadowolenia społecznego zdecydowały się na zmniejszenie importu i wstrzymanie niektórych budów. Mimo ograniczenia inwestycji w latach 1976-80 realizowano nadal ogromne przedsięwzięcia, jak rozbudowa huty „Katowice”. Nierównomierny rozwój inwestycji doprowadził do napięć w energetyce i komunikacji. Polska wkrótce znalazła się w zapaści gospodarczej – polityka gospodarcza Gierka zakończyła się ogromnym zadłużeniem Polski (20 miliardów dolarów) i ciężkim kryzysem ekonomicznym i politycznym. Polityka wewnętrzna Gierka zaczęła się od znacznej liberalizacji. Zelżała cenzura. W 1971 roku wypuszczeni zostali z więzienia Kuroń i Modzelewski, a także uczestnicy zajść na Wybrzeżu. Po uspokojeniu nastrojów społecznych kierownictwo PZPR przystąpiło do umacniania systemu pod nowymi hasłami – składano obietnice bogacenia się społeczeństwa i rozwijania demokracji socjalistycznej. PZPR umocniła swą pozycję w państwie. Biuro Polityczne decydowało o obsadzie stanowisk w Radzie Ministrów, Radzie Państwa, Prezydium Sejmu i innych ważnych instytucjach. Partia przejęła też nadzór nad organizacjami młodzieżowymi. W 1973 powołano w Warszawie Federację Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, która miała działać pod ideowym kierownictwem PZPR i przygotowywać do życia przyszłe kadry partyjne.
Przewodniczącym Federacji został Stanisław Ciosek. W celu wzmocnienia kontroli władz centralnych nad aparatem terenowym podjęto reformę administracyjną. W 1972 wprowadzono podział na gminy, a w 1975 zwiększono liczbę województw z 17 i 5 miast wydzielonych do 49. Jedyną niezależną od partii instytucją w Polsce był Kościół katolicki. W 1971 zmniejszono prasową nagonkę na Kościół i zezwolono na budowę nowych kościołów. Nawiązano kontakt z Watykanem. Gdy 16 X 1978 Karol Wojtyła został papieżem, władze PRL złożyły mu gratulacje, choć wybór Polaka na papieża był ciosem dla ideologii komunistycznej. W VI 1979 Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Polski. Jego wizyta dała społeczeństwu siłę do walki z ustrojem panującym w Polsce. Aby umocnić pozycję PZPR w państwie władze postanowiły dokonać nowelizacji Konstytucji PRL. Pomimo protestów społeczeństwa 10 II 1976 Sejm uchwalił nowelę konstytucyjną. Wprowadzono m.in. takie zmiany: NIK została podporządkowana premierowi, potwierdzono, że władza należy do ludupracującego a PRL jest państwem socjalistycznym. W czerwcu 1976 premier Jaroszewicz przedstawił w sejmie propozycje podniesienia cen żywności: mięsa i wędlin o 100% a cukru o 70%. Już następnego dnia doszło do protestów w 10 województwach. W Radomiu doszło do interwencji milicji oraz ZOMO. Wkrótce rząd przeprowadził podwyżkę cen. Na cukier wprowadzono kartki.Nowelizacja konstytucji i zajścia czerwcowe przyczyniły się do powstania opozycji demokratycznej. 23 IX 1976 powstał Komitet Obrony Robotników (KOR). Wśród jego założycieli znajdowali się m.in. Edward Lipiński, Leszek Kołakowski, Adam Michnik, Janusz Onyszkiewicz i Jacek Kuroń. KOR działał jawnie. 29 IX 1977 powstał Komitet Samoobrony Społecznej KOR, którego głównym celem była walka o prawa człowieka. W marcu 1977 powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela – organizacja ta miała charakter prawicowy. Wkrótce Leszek Moczulski dokonał rozłamu w ROPCiO i we IX 1979 utworzył Konfederację Polski Niepodległej. Celem KPN miało być obalenie komunizmu. Obok tych organizacji zaczęło powstawać również organizacje robotnicze, jak np. Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych (Andrzej Gwiazda, Lech Wałęsa). Powstająca opozycja była wciąż nękana przez władzę. Początek lat 80-tych pokazał jednak, jakie są prawdziwe sympatie społeczeństwa.
Opublikowano dnia: 10 stycznia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    Zbierz najważniejsze informacje na temat sytuacji polityczno - społecznej w Polsce w latach 70 i 80 Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    sytuacja polityczna w latach 70i 80 do stanu wojnnego Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    sytuacja polityczno-społeczna w polsce lata 80 90 ?? xddd Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    sytacja-polityczna-spoleczno-ekonomiczna-polsce-ii-polowie-lat-80 Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
 1. 1. bleble

  kasa

  majka24 widze,ze juz sporo napisalas czy moge sie dowiedziec ile zarobilas w styczniu i jakie wyniki odwiedzin i oceny napisz cosik prosze

  0 Zagłosuj 13 lutego 2007
X

.