Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Kraje postkomunistyczne i socjalistyczne.

Kraje postkomunistyczne i socjalistyczne.

książki Recenzja   według:majka24     Autor : barbag
ª
 
Kraje postkomunistyczne i socjalistyczne. Powierzchnia państw obozu socjalistycznego wynosiła w końcu lat 80. ponad 35 mln km2. Objęło to 1/3 ludzkości świata. Pierwszym w historii państwem socjalistycznym był Związek Radziecki. Powstał on w wyniku Rewolucji Październikowej. ZSRR utworzono w 1922 roku z połączenie 4 republik – Rosyjskiej, Ukraińskiej, Białoruskiej i Zakaukaskiej. Ta ostatnia w 1936 roku rozpadła się na Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. Do momentu rozpadu Kraj Rad liczył 15 republik związkowych obejmujących 20 republik autonomicznych, 8 obwodów autonomicznych i 10 okręgów narodowościowych (autonomicznych). Drugim z kolei państwem socjalistycznym była Mongolska Republika Ludowa, utworzona w 1924 roku (rząd ludowy powstał już w 1921 roku). Po II wojnie światowej w Europie, kraje wyzwolone przez Armię Czerwoną stały się w większości państwami satelickimi, narzucono im nowy ustrój polityczny i gospodarczy. Zniesiono lub poważnie ograniczono prywatną własność ziemi, fabryk i warsztatów rzemieślniczych. W większości krajów socjalistycznych stacjonowały wojska radzieckie. Na kontynencie Azjatyckim w 1949 roku powstała Chińska Republika Ludowa. W północnej części Półwyspu Koreańskiego, która po klęsce Japonii stanowiła radziecką strefę okupacyjną, utworzono w 1948 roku Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Na Półwyspie Indochińskim, po formalnym zjednoczeniu krajów wietnamskich (Demokratycznej Republiki Wietnamu i Wietnamu Południowego), w 1976 roku powstała Socjalistyczna Republika Wietnamu. Na półkuli zachodniej państwem o ustroju socjalistycznym jest Republika Kuby, proklamowana w 1959 roku przez Fidela Castro.
Opublikowano dnia: 24 grudnia, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.